Verwarming & Sanitair

Alleen al douchen en baden met regenwater doet je factuur met een derde dalen

Alleen al douchen en baden met regenwater doet je factuur met een derde dalen
Naar aanleiding van de Wereldwaterdag op 22 maart, breekt Embuild Vlaanderen een lans voor optimaal hergebruik van regenwater. Dat is niet alleen goed voor je waterfactuur, maar ook is water in Vlaanderen een kostbaar goed als gevolg van de bevolkingsgroei en terugkerende droogteperiodes. Daarbij onderlijnt de bouwfederatie dat 30% van het leidingwater dat huishoudens gebruiken, gaat naar douchen en het nemen van een bad.* Mocht je opgevangen, en vervolgens behandeld, regenwater benutten, bespaar je aanzienlijk op je gezinsbudget. Als alle huishoudens in Vlaanderen douchen met regenwater, verbruiken zij 68,55 miljoen m³ leidingwater minder. Maar vandaag zijn de regels dermate strikt dat je voor persoonlijke hygiëne eigenlijk enkel leidingwater kan benutten. Nu vraagt Embuild Vlaanderen om douchewater niet langer te beschouwen als "water bestemd voor menselijke consumptie".

Volgens de bouwfederatie dient 'behandeld' regenwater voor douchen gepaard te gaan met kwaliteitseisen, maar drinkwaterkwaliteit is toch vooral voorbehouden voor drinken, koken, tanden poetsen enz. Embuild Vlaanderen wil op Europees niveau dit dossier bepleiten, aangezien die rechtstreeks de Vlaamse regels bepalen. Want de klimaatverandering vergt duurzamer watergebruik. Droogte en wateroverschot wisselen elkaar af. Daardoor dienen we het watersysteem te herdenken, regenwater te hergebruiken en spaarzaam om te springen met leidingwater om langdurige droge periodes te kunnen overbruggen.

"De technologie is voorhanden om in een woning opgevangen regenwater te behandelen en de kwaliteit te waarborgen bij gebruik voor persoonlijke hygiëne. Bij huishoudens neemt douchen een vierde in van het totale waterverbruik. Als je baden erbij optelt gaat het om een derde. Dat is een fikse besparing", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.


Hoewel het gemiddeld dagelijks waterverbruik per persoon is afgenomen van 114 liter in 2016 naar 84 liter in 2021, nemen huishoudens nog steeds 65 % in van het leidingwaterverbruik in Vlaanderen. Dat is aanzienlijk. Het is dan ook van belang om zoveel mogelijk regenwater op te vangen en te gebruiken.

Eind vorig jaar werd dan ook beslist om bij nieuwbouw of ingrijpende renovaties een grotere regenwaterput te verplichten. Is je dak kleiner dan 80m², dan moet je minimaal 5000 liter opvangen. Tot 120 m² gaat het om minimaal 7500 liter en tot 200m² gaat het om minimaal 10.000 liter. Bovendien gaat dat gepaard met de verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te hergebruiken voor toepassingen zoals toiletspoeling, poetsen, wasmachine en buitengebruik.

Maar volgens de bouwfederatie dienen we nu ook te kijken voorbij die klassieke toepassingen voor regenwatergebruik. Ook douchen en baden kunnen met regenwater na behandeling. Maar dan dringt zich een aanpassing op in de regelgeving. Daarom vraagt Embuild Vlaanderen aan de Vlaamse overheid om een lans te breken bij de EU over douchen met behandeld regenwater. De publieke opinie is er alvast steeds meer voor gewonnen. Uit de Grote Waterenquête uit 2022 (Vlakwa, Aquaflanders en UGent) blijkt meer dan 60% van Vlamingen bereid om te douchen met regenwater.

Huishoudens kunnen samen meer dan 166 miljoen m³ leidingwater besparen

Uit onderstaand overzicht blijkt dat enkel het verbruik bij 'drank en voedsel', 'wastafel badkamer' en 'vaatwas/hand' van drinkwaterkwaliteit zou dienen te zijn. Wie dus doorgedreven regenwater recupereert en aanwendt, kan haar of zijn waterfactuur tot bijna een vierde herleiden. In totaal gaat het om een potentiële besparing van 166,81 miljoen m³ leidingwater in Vlaanderen. Mochten alle huishoudens regenwater gebruiken voor toilet, wasmachine, poetsen, planten en tuin, dan kan in Vlaanderen 98,26 miljoen m³ leidingwater bespaard worden. Als je daar ook nog douche en baden bijneemt, dan bespaar je nog extra 68,55 miljoen m³ leidingwater.

verdeling verbruik van leidingwater bij huishoudens (2021)
GebruikPercentage
Douche26%
toilet19%
wasmachine16%
drank en voedsel8%
wastafel badkamer7%
poetsen5%
vaatwas/hand5%
bad4%
vaatwasser3%
planten en tuin3%
andere3%
Bron: www.vmm.be/sectoren/huishoudens/waterverbruik-huishoudens

Ook interessant