Algemene betalingstermijn van 20 dagen is niet aanvaardbaar

  BE   5 december 2019 Bron: Bouwunie
Algemene betalingstermijn van 20 dagen is niet aanvaardbaar
Bouwunie is bezorgd over het wetsvoorstel dat de Kamercommissie Economie vandaag heeft goedgekeurd. Dat bepaalt dat de consument twintig dagen de tijd zou krijgen om facturen te betalen. Daarna volgt een kosteloze herinnering en krijgt de consument nog tien extra dagen. Ook wordt een maximum gesteld op invorderingskosten die kunnen worden aangerekend. Contante betaling zou wel mogelijk blijven. “We begrijpen dat er paal en perk wordt gesteld aan de praktijken van sommige incassobureaus, maar we betreuren dat onze ondernemers de dupe dreigen te worden van een verplichte betalingstermijn van twintig dagen. In onze sector is een termijn van 8 tot 15 dagen zeer gangbaar. Het kan niet de bedoeling zijn dat ondernemers bank moeten spelen voor hun klanten”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Met het wetsvoorstel wil men overmatige schuldenlast bij consumenten en de vaak hoge invorderingskosten aanpakken. Bouwunie, die de zelfstandigen en kmo's in de bouwsector in Vlaanderen vertegenwoordigt, kan dit begrijpen en steunen maar vreest dat door deze goedbedoelde maatregel het betalingsprobleem van de klant wordt doorgeschoven naar de bouwondernemer.

Jean-Pierre Waeytens: “Het is begrijpelijk dat men drempels oplegt voor de bijkomende kosten die gepaard gaan met het laattijdig betalen van facturen. De regel die een minimumbetaaltermijn van twintig dagen voorziet, gaat echter veel te ver en breekt in op bestaande goedwerkende procedures en termijnen. Deze maatregel schiet zijn doel voorbij en is hij wat ons betreft onaanvaardbaar. In de bouwsector zijn kortere termijnen gangbaar en die worden ook aanvaard door de consument. Bovendien zijn de investeringen die de aannemer draagt vaak aanzienlijk. Een verplichte termijn van twintig dagen legt een bom onder de solvabiliteit van een aantal van onze ondernemers. Men verwijst als voorbeeld naar een ziekenhuisfactuur van 50 euro die door incassobureaus en rappels op korte tijd een schuld of een eindfactuur oplevert van duizenden euro's. Dat zijn betreurenswaardige voorvallen, maar die staan mijlenver van de economische realiteit bij zelfstandigen en kmo’s. Dit is geen kmo- of ondernemersvriendelijk beleid. We hopen dat de definitieve wettekst genuanceerder is dan wat nu wordt voorgesteld.”

In het feit dat een eerste betalingsherinnering gratis moet zijn, ziet Bouwunie geen problemen. “Dat is bij zelfstandigen en kmo’s in de bouwsector in de meeste gevallen nu al zo. Onze ondernemers willen vooral dat de facturen betaald worden en zijn niet bezig met hoge invorderingskosten”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo