Nieuwbouw

Bouwbarometer koelt wat af maar blijft op hoog niveau

Bouwbarometer koelt wat af maar blijft op hoog niveau
De vooruitzichten in de bouw zijn goed, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Er is nood aan een federale regering om voor zekerheid en de nodige ondersteuning te zorgen. Dat zegt Bouwunie, die de zelfstandigen en de kmo’s in de bouwsector verdedigt, naar aanleiding van de meest recente bouwbarometer die per kwartaal de conjunctuur in de bouwsector meet.

De bouwbarometer scoort een beetje lager dan het voorgaande kwartaal, maar blijft op een hoog niveau. Het werkvolume ligt nog altijd hoog, de tewerkstelling blijft op peil en de bouwondernemers zijn tevreden over de economische situatie van hun bedrijf.

Gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Jean-Pierre Waeytens: “Over het algemeen zijn de Vlaamse bouwondernemers optimistisch. Het orderboekje blijft goed gevuld. Meer dan 70% van de aannemers is voor meer dan 3 maanden volgeboekt en een kwart van de bedrijven is volzet voor 6 maanden of langer. Toch mogen we niet berusten en moeten we rekening houden met de voorspelde economische groeivertraging. We hebben een aantal voorstellen klaar om de bouwsector ook de volgende jaren verder te stimuleren.”

Bouwunie vraagt aan de politieke partijen om hun verantwoordelijkheid te nemen en snel werk te maken van de vorming van een federale regering. De bouwondernemers hebben nood aan zekerheid en ondersteuning. “Vandaag kan men in 32 Belgische steden gebruik maken het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw. We vragen om dit uit te breiden naar heel België. Nu de woonbonus op Vlaams niveau is verdwenen, zou de federale regering voor een compensatie kunnen zorgen door het btw-tarief voor de bouw algemeen te verlagen”, zegt Jean-Pierre Waeytens.

Van de Vlaamse regering verwacht de beroepsvereniging dat ze werk maken van concrete renovatiedoelstellingen met gepaste stimulansen om verbouwers over de streep te trekken. “De komende 30 jaar moeten 2,4 tot 3 miljoen woningen energetisch gerenoveerd worden, dat zijn 80.000 tot 100.000 woningen per jaar. Hiervoor moet een tijdspad worden uitgewerkt waarin men stapsgewijs naar tussentijdse doelstellingen streeft. Wie vlugger beslist om volgens de vereiste normen te renoveren moet hiervoor ook een hogere steun krijgen. We kijken uit naar het nieuwe klimaatplan dat eind dit jaar wordt voorgesteld ”, besluit Waeytens.

Bouwbarometer koelt wat af maar blijft op hoog niveau

Kerncijfers:

  • 26% van de Vlaamse bouwbedrijven heeft nu meer werk dan in het tweede kwartaal waar ook al erg positieve cijfers werden genoteerd.

  • Het orderboekje is goed gevuld. 28% heeft al zeker werk voor een paar weken. 46% zit goed voor 3 tot 6 maanden. Voor 15% is dat 6 tot 9 maanden. En 11% heeft al orders voor verder dan 9 maanden vooruit. Een kwart van de bedrijven zit dus volzet tot 6 maanden of langer. Dat is 5 procentpunt minder dan vorig kwartaal.

  • De tewerkstelling schommelt niet veel. 14% van de bouwkmo’s heeft in de eerste maanden van 2019 extra mensen aangeworven. 7% heeft minder werknemers. In de eerstvolgende maanden denkt 12% met meer personeelsleden te werken en 7% met minder. Wie op zoek is naar nieuwe werknemers, zeker als het om technisch geschoolden gaat, heeft het niet gemakkelijk. De arbeidsmarkt is en blijft krap. Op een schaal van 1 tot 10 om de moeilijkheidsgraad aan te duiden om geschikt personeel te vinden, geeft 63% een 10 of een 9 op 10.

  • Een ander knelpunt voor de Vlaamse bouwkmo is de scherpe concurrentie. 94% ervaart nog altijd een minstens even hoog concurrentieniveau, ondanks het hoge werkvolume. 26% spreekt zelfs van een verzwaring. Slechts 58% van de bouwbedrijven zegt momenteel met winstgevende prijzen te werken. Dat is weinig in toch nog altijd economisch gunstige omstandigheden.

Ook interessant