Betaalbaar wonen vergt aangepast beleid

  BE   25 oktober 2019 Bron: Confederatie Bouw
Betaalbaar wonen vergt aangepast beleid
Volgens een recente studie van ING wordt nieuwbouw onbetaalbaar door de stijgende bouwgrondprijzen en de strengere energienormen. Veel gezinnen zouden daardoor niet meer de middelen hebben om eigenaar te worden van hun eigen woning. De vastgoedsector verwacht dat in de volgende tien jaar het aantal huiseigenaars in Vlaanderen zal afnemen van 72 % naar 65 %. Willen we wonen betaalbaar houden, dan zullen er extra investeringen en ondersteuning nodig zijn.


Ruimtelijk rendement in alle comfort en energie-efficiŽntie

Betaalbaarheid van nieuwe woonprojecten is voor de bouwsector al langer een belangrijke driver. Onder impuls van de markt heeft de Vlaamse bouw heel wat knowhow opgebouwd in compact bouwen. Daarbij slagen we erin alle comfort te blijven aanbieden door bijzonder efficiŽnt om te gaan met de beschikbare ruimte. Ruimtelijk rendement is de maatschappelijk tendens. De sector werkt volgens dat principe en levert diverse creatieve woonvormen aan. Daar is vraag naar vanwege vergrijzing en gezinsverdunning in onze samenleving. Dat gaat van compacte energie-efficiŽnte gezinswoningen met steeds vaker gemeenschappelijke delen zoals garages, een tuin tot zelfs leefruimtes. Daarnaast zitten flats in heel Vlaanderen in de lift. Daarbij wordt eveneens ingezet op gedeelde voorzieningen en groene accenten in de omgeving. Nieuwbouw focust bovendien systematisch op energiezuinigheid en hernieuwbare energie wat de energiefactuur van de bewoners tot een minimum reduceert.

Aannemers niet duurder

De laatste jaren steeg de kostprijs van de aannemer (ABEX-index) ongeveer evenveel als de inflatie. Aannemers zelf blijven dus een goede prijs geven voor de uit te voeren werken. Wanneer woningen duurder worden, dan ligt dit vooral aan de sterk gestegen kosten van bouwgronden, het aanbod is immers beperkt. Daarnaast hebben de vereisten in energie en persoonlijk comfort een prijsverhogend effect.

Vlaanderen heeft globaal een verouderd woningenpatrimonium. Dat brengt uitdagingen met zich mee op het vlak van energie-efficiŽntie en vaak op het vlak van de structurele indeling van de woning die niet meer beantwoordt aan de hedendaagse verwachtingen.

Daardoor kan de vereiste renovatiekost te hoog liggen of zijn er technische beperkingen aan verbonden waardoor sloop en vervangende nieuwbouw zowel financieel als in wooncomfort aangewezen is.

prijsevolutie woonhuizen

Opwaardering van kernen

Aangezien onder impuls van schaarste in bouwgronden kwaliteitsvolle verdichting al langer het devies is in de sector, zijn investeringen in de woonomgeving van onze dorpskernen en centra cruciaal om wonen betaalbaar te houden. onze kernen vergen immers een transitie op vlak van energie, mobiliteit, waterbeheer, openbaar groen enz.

Ondersteuning gezinnen

De afschaffing van de woonbonus zal de betaalbaarheidsproblemen van nieuwbouw nog verder vergroten. De woonbonus was een belangrijke ondersteuning voor nieuwbouw en gaf gezinnen een duw in de rug om te investeren in, onder andere, energiezuinigheid. Wie een bestaande woning koopt, krijgt vanaf 1 januari een korting op de registratierechten. Voor degenen die een eigen woning bouwen is dit niet van toepassing omdat je op nieuwbouw btw betaalt en geen registratierechten.

De Vlaamse regering moet deze vorm van discriminatie dringend wegwerken en een bijkomende ondersteuning geven aan nieuwbouw. De vermelde verlaging van de registratierechten ondersteunen enkel de aankoop van een woning en zullen bijgevolg louter een prijsverhogend effect hebben op de vastgoedmarkt. Daarom heeft de sector al gevraagd om eerder in te zetten op een klimaatbonus met een focus op de energie-efficiŽntie van de woningen. De huidige hypothecaire kredieten bevestigen bovendien dat gezinnen veeleer lenen om een woning te verwerven dan om energetische werken uit te voeren : in 2000 werd nog 28% van alle hypothecaire kredieten gebruikt voor bouw, in 2018 was dit slechts 23%.

Om de bouwshift en de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse regering te realiseren, zullen er daarom heel wat bijkomende inspanningen nodig zijn om het woningenpatrimonium te optimaliseren. Zo is de demarche van de Vlaamse regering van groot belang om op het federale niveau te pleiten voor het 6 % btw tarief bij sloop en heropbouw over heel Vlaanderen. Vandaag is dat gunsttarief slechts in een beperkt aantal steden van kracht. Een algemeen 6 % btw tarief biedt gezinnen de ademruimte om tegemoet te komen aan de voorziene verstrenging van het minimaal aandeel hernieuwbare energie bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo