Vastgoed

Afschaffing Di Rupo's belastingverhoging zal luxevastgoed boost geven

Afschaffing Di Rupo's belastingverhoging zal luxevastgoed boost geven
Dankzij een nieuwe maatregel van Financiënminister Johan Van Overtveldt kunnen enkele tienduizenden bedrijfsleiders in ons land straks opnieuw een stuk voordeliger wonen in een woning van hun vennootschap. Het verschil kan oplopen in de tienduizenden euro’s per jaar. Dat blijkt uit een analyse van Hillewaere Vastgoed, de specialist in luxevastgoed. De makelaarsgroep verwacht dat de maatregel de verkoop van het luxevastgoed opnieuw zal doen boosten.

In 2012 besliste de regering- Di Rupo om een hogere belasting te heffen op het wonen in een woning die eigendom is van een vennootschap. Het gaat hierbij om het beruchte ‘voordeel alle aard’ op een woning, een maatregel die al jaren tot fel protest leidt. Bedrijfsleiders betaalden plots een pak meer belastingen. En het deed de markt van luxevastgoed dan ook geen deugd.

Een neveneffect van deze maatregel was namelijk dat dit bij bedrijfsleiders voor een duidelijke daling van de koopkracht zorgde - met ook prijsdalingen in de vastgoedmarkt tot gevolg. In plaats dat de woningen werden aangekocht met de vennootschap, werd men bijna verplicht om dit privé te doen. Dit betekent dat de middelen eerst uit de vennootschap moesten worden onttrokken met alle belastingen die dit met zich meebrengt.

“Bij Hillewaere hebben we heel wat villa’s in portefeuille waarbij de verkoop door deze maatregel beïnvloed wordt. Zo bieden we vandaag concreet een villa in Oud-Turnhout aan voor 995.000 euro die we tien jaar geleden nog voor 1,7 miljoen euro hebben verkocht. De wetgeving rond voordeel van alle aard (VAA) uit 2012 is hier voor een belangrijk gedeelte de oorzaak van, aangezien een groot deel van de kopers in dit segment bedrijfsleiders zijn.”
Roel Druyts, CEO Hillewaere Vastgoed


De regering-Di Rupo maakte wel een verschil tussen een bedrijfsleider die zijn woning als natuurlijk persoon aan een werknemer ter beschikking stelde en een bedrijfsleider die zijn woning via zijn vennootschap ter beschikking stelde. Die laatste betaalde de voorbije jaren bijna vier keer meer belastingen. Intussen heeft het hof van beroep in Gent en in Antwerpen echter geoordeeld dat er sprake is van discriminatie. Het kan niet dat fiscus twee verschillende systemen hanteert voor het belasten van een woning die iemand ter beschikking wordt gesteld door zijn werkgever.

Om die rechtsonzekerheid weg te werken, beslist minister Van Overtveldt om dat onderscheid ongedaan te maken. Met andere woorden: enkele tienduizenden Belgen die een woning ter beschikking krijgen van hun werkgever krijgen een belastingverlaging.

“In de praktijk betekent dit dat bedrijfsleiders straks opnieuw een stuk voordeliger een woning kunnen aankopen met de vennootschap. Daarnaast rekenen we erop dat de marktsituatie zich opnieuw normaliseren, zodat ook de woningen in het duurdere prijssegment opnieuw kopers kunnen vinden tegen normale prijzen.”
Roel Druyts, CEO Hillewaere Vastgoed


Groot verschil

Hillewaere, specialist in dit soort villa’s, rekende al voor dat het voordeel in sommige gevallen kan oplopen tot 1 miljoen euro. Zo zijn er heel wat woningen in dit segment met een prijskaartje van 1 miljoen euro of méér. Wanneer een bedrijfsleider deze privé wenst aan te kopen, moet je al snel rekening houden met een belastingdruk van 50% vooraleer deze middelen privé beschikbaar zijn. De vennootschap zal dus voor zo’n woning 2 miljoen dienen uit te keren om deze privé aan te schaffen. Wanneer de belastingverhoging van de regering-Di Rupo wordt afgeschaft, kan de vennootschap deze zelf aankopen en zal de bedrijfsleider enkel nog het sterk verlaagde Voordeel Alle Aard (VAA) moeten dragen.

“Een woning van 1 miljoen euro met een geïndexeerd KI van 5.699 euro zal een bedrijfsleider vandaag jaarlijks netto (na belastingen) 18.046 euro kosten. Wanneer de berekening gelijk getrokken wordt naar de situatie waarbij de woning door een natuurlijk persoon ter beschikking wordt gesteld, moet dit bedrag bijna door vier gedeeld worden, oftewel een jaarlijkse kost van ‘amper’ 4.749 euro.”
Roel Druyts, CEO Hillewaere Vastgoed

Ook interessant