Woonleningen

Aantal Belgen met hoger startkapitaal gestegen

Aantal Belgen met hoger startkapitaal gestegen
Het verhoogd consumentenvertrouwen vertaalt zich in meer goesting en geld om te investeren in een nieuwe woning of renovatie. de Belgen hebben opnieuw meer startkapitaal en het gemiddeld budget voor de aankoop of bouw van een woning is gestegen. Dit blijkt uit de 7de editie van het Trendrapport van de Woningmarkt van Blavier.

Uit het trendrapport blijkt dat het vertrouwen in de toekomst van de huidige economische situatie een groei kende van bijna 13%. Het aantal Belgen dat vertrouwen heeft in de economie steeg van 55% in 2016 naar 62% in 2017. Hiermee bereikt het consumentenvertrouwen opnieuw het niveau van 2015.

Door het versterkte consumentenvertrouwen is men opnieuw bereid om meer te investeren in een eigen woning. Terwijl in 2016 één op vier mensen met koop of bouwplannen een startkapitaal had van 60 à 100 duizend euro, is dat in 2017 gestegen tot 35%. En in 2017 had 32% in plaats van 41% in 2016 een startkapitaal van minder dan 10.000 euro. De jongste generatie blijkt ook over meer middelen te beschikken want ruim 1 op 4 vergeleken met 1 op 5 in 2016 heeft een startkapitaal van 20 à 40 duizend euro.

“Recent kondigde de Confederatie Bouw aan dat de bouwsector sneller groeit dan de economie met meer consumentenvertrouwen als gevolg. Dat blijkt niet alleen onze jaarlijkse bevraging maar we zien ook dat het aantal bouwvergunningen steeg.”, aldus Stefan Halez, Algemeen Directeur Blavier.


Trend sterker in het Noorden

Franstaligen hebben nog steeds minder vertrouwen in de toekomst dan Nederlandstaligen (52% tov 28%). Maar globaal is ook hun vertrouwen positief geëvolueerd tegenover 2016.

Dat blijkt ook uit het feit dat vergeleken met 2016 dubbel zoveel Nederlandstaligen met koop- of bouwplannen een budget heeft van 250 à 350 duizend euro. Franstaligen hebben een meer bescheiden budget. Slechts 1 op 10 heeft een budget van 250 à 350 duizend euro.

Aantal Belgen met hoger startkapitaal gestegen

Belg heeft veel over voor eigen woning

Veel Belgen tasten diep in de portemonnee om een eigen woning te verschaffen. Bijna 1 op 4 vindt 600 à 800 euro voor zijn hypotheek een aanvaardbaar bedrag. Maar in realiteit betaalt 15% en vooral jongeren (22%) meer dan 1.100 euro. 1 op 10 houdt na aftrek van de hypotheek slechts minder dan 700 euro over. 41% zegt zijn woning niet te kunnen afbetalen mocht één van beide zijn werk verliezen. En 33% heeft naast de hypotheek op zijn woning ook nog andere leningen lopen.

Verder blijkt nog uit het trendrapport dat het begrenzen van woonkrediet door de banken voor bijna de helft van de bevraagden geen invloed heeft op hun plannen. 1 op 5 moet hierdoor kleiner kopen of bouwen en volgens 1 op 4 is een eigen woning verwerven hierdoor onbetaalbaar.

“Ondanks de positieve evolutie van startkpitaal en budget voor een eigen woning, mogen we mogen het aantal jongeren voor wie een eigen woning verwerven financieel zwaar weegt niet onderschatten. Het huidige financieringssysteem is weining flexibel. Daarom roepen we zowel de banksector als de overheid op om creatieve oplossingen te bedenken om een eigen woning voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar te houden zonder financiële risico’s”, aldus nog Stefan Hallez.

Ook interessant