Nieuwbouw

Aanhoudende hitte en droogte bemoeilijken aanzienlijk bouwactiviteiten

Aanhoudende hitte en droogte bemoeilijken aanzienlijk bouwactiviteiten
Opeenvolgende hittegolven en aanhoudende droogte bemoeilijken na het bouwverlof de opstart van bouwactiviteiten. Dat blijkt uit een recente rondvraag van de Vlaamse Confederatie Bouw onder haar leden. Het gaat om een aanzienlijk productiviteitsverlies vanwege de specifieke weersomstandigheden en het tekort aan water. Het overgrote deel van de bouwbedrijven geeft aan specifieke maatregelen tegen de hitte te hebben genomen.

Van de bouwbedrijven die de rondvraag hebben beantwoord, heeft slechts 9 % niet te lijden onder de hete zomer. Bijna 70 % geeft een productiviteitsverlies aan van minstens 10 % dat kan oplopen tot boven de 30 %. Specifiek droogte en watertekort bezorgen meer dan 30 % van de respondenten kopzorgen. Bij 20 % brengen de weersomstandigheden de opstart van de activiteiten na het bouwverlof in het gedrang. Noodgedwongen worden werven stilgelegd. Niet het minst vanwege de fysieke klachten onder het personeel. 40 % meent bovendien dat de kwaliteit van het afgeleverde werk eronder te lijden heeft.

Alle subsectoren lijden onder hitte

Een groot knelpunt blijkt het storten van beton te zijn en de verwerking van cementgebonden materialen omdat die te snel drogen. Funderingswerken worden onder meer aanzienlijk bemoeilijkt aangezien het beton kan dreigen te scheuren.

Een concreet voorbeeld is het oveneffect van werken in een betonkelder onder het straatniveau zonder kans op een bries. Daarbij komt de continue weerkaatsing van de zon op wanden en bekistingspanelen, wat leidt tot een stijging van de temperatuur met meer dan 10 °C. Dergelijke situaties maken het onhoudbaar waardoor bouwbedrijven zelfs besluiten om werken tijdelijk stop te zetten tot de warmste dagen achter de rug zijn.

Dit speelt ook roofing- en PUR-isolatiewerken parten, alsook het lijmen van bakstenen, kleven van slabben en dichtings- en kitwerken. Aannemers geven aan dat bij aanhoudende hitte dakwerken en afwerkingen allerhande, zoals schilder- en terraswerken, gevelreiniging, plaatsen van aluminiumramen en -deuren, bijkomende vertraging kunnen oplopen. Immers die laten het moeilijk toe in de schaduw te werken met een lager werkritme als gevolg. Daarnaast ondervindt het slopen van daken, zoals het verwijderen van asbestleien, zware hinder. Bouwbedrijven zijn ook steeds vaker betrokken bij het aanplanten van groen aan en rondom gebouwen. De huidige omstandigheden maken dit niet opportuun en worden vaak uitgesteld om verdroging van de planten te vermijden.

Maatregelen ter bescherming van personeel

Een veel voorkomende maatregel om aan de hitte te ontsnappen bestaat erin vroeger te beginnen (rond 6 uur) en voor de grootste namiddagwarmte te stoppen. 70 % van de bouwbedrijven geeft aan deze maatregel toe te passen. Tegelijk heeft een derde van de bedrijven extra pauzes ingelast. Bovendien heeft meer dan een derde van de bouwbedrijven de werkzaamheden aangepast door maximaal in schaduwrijke zones te laten werken en het fysiek meest belastende werk te vermijden. Bouwbedrijven voorzien ook extra water (72 %) en zonnecrème en zonnebrillen (27%) voor hun arbeiders. Bijna 70 % van de respondenten van deze vragenronde heeft tussen de 5 en de 50 werknemers in dienst. Meer dan 10 % van de bedrijven die hebben geantwoord, heeft meer dan 50 werknemers in dienst.

De Vlaamse Confederatie Bouw brengt de impact op de sector van de huidige hittedagen onder de aandacht en vraagt opdrachtgevers begrip te hebben voor de gevolgen ervan zoals een langere oplevergingstermijn. Zo kunnen wegenwerken meer tijd vergen waardoor verkeershinder langer aansleept.

Ook interessant