Nieuwbouw

Aandeel nieuwbouwflats daalt na stijging van bijna 25 jaar

Aandeel nieuwbouwflats daalt na stijging van bijna 25 jaar
Foto: © BELGA
Sinds de jaren ’90 stijgt het aandeel van flats in de nieuwbouw. Begin jaren 2000 werden er voor het eerst meer flats dan huizen gebouwd in Vlaanderen. Deze trend heeft zich doorgezet tot 2016-2017. In deze periode was 64% van de nieuw gebouwde woningen een flat. De afgelopen jaren heeft de VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) echter een keerpunt kunnen vaststellen. Momenteel worden opnieuw relatief meer huizen gebouwd.

Minder flats en evenveel huizen

De daling van het aandeel flats tijdens de afgelopen twee jaar wordt vooral veroorzaakt doordat er minder flats gebouwd worden en niet zozeer meer huizen. Zo daalde het aantal nieuwbouwflats in Vlaanderen dan met 29% en daalde het aantal nieuwe huizen met slechts 2%.

In Wallonië lag het aandeel flats altijd al lager dan in Vlaanderen. Maar ook hier lijkt een daling ingezet te zijn, zoals blijkt uit de grafiek onderaan in dit persbericht.

Nood aan een tuin en impact van corona

De vraag naar flats werd de laatste jaren gedreven door de gezinsverdunning en de vergrijzing van de bevolking waardoor heel wat Vlamingen minder nood hebben aan een groter huis. Maar reeds uit de Vlaamse Woonsurvey van 2018 bleek dat meer dan 70% van de Vlamingen in een halfopen of open bebouwing wil wonen. Slechts 16% verkiest een flat.

De grondgebonden woning en de vrijheid die een eigen tuin geeft, zal dus ook in de toekomst belangrijk blijven. De coronacrisis heeft er het afgelopen jaar zeker toe bijgedragen dat meer mensen een huis boven een flat verkiezen.

Aandeel nieuwbouwflats daalt na stijging van bijna 25 jaar

Ook interessant