Nieuwbouw

500.000 euro via crowdfunding opgehaald voor school in Tongeren

500.000 euro via crowdfunding opgehaald voor school in Tongeren
Borghof Invest, de Limburgse vastgoedontwikkelaar die zich toespitst op projecten met een grote maatschappelijke impact en een verantwoord financieel rendement, kondigt aan € 500.000 te hebben opgehaald via het crowdlendingplatform Look&Fin. De fondsen werden in slechts 23 seconden opgehaald en zullen gebruikt worden ter aanvulling van de financiering van de bouw van een lagere school in Tongeren.

Borghof Invest legt focus op projecten met grote maatschappelijke impact

Borghof Invest onderscheidt zich sinds 2016 van de traditionele ontwikkelaars door zijn unieke doelstelling: vastgoedprojecten ontplooien met een grote maatschappelijke impact in stadscentra. Het bedrijf streeft deze doelstelling niet alleen na door op een efficiënte en duurzame manier te bouwen, maar ook door een beroep te doen op lokale leveranciers ter bevordering van de werkgelegenheid en de stedelijke identiteit.

Financieringsbehoefte van het bedrijf

Borghof Invest werkt momenteel aan een project in Tongeren via één van zijn dochterondernemingen: Picpussen-School NV. Het project bestaat uit het slopen van bestaande schoolgebouwen van de lagere school Picpussen (Katholiek Basisonderwijs Tongeren VZW), om er nieuwe gebouwen op te trekken. Voor het project is een totale investering nodig van €5,6 miljoen die gefinancierd wordt met eigen vermogen, een aflosbaar investeringskrediet en een bullet loan.

Het bedrijf was via Look&Fin op zoek naar een extra financiering van €500.000 om de kosten te dekken van archeologische opgravingen, het slopen van de bestaande gebouwen en de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe school.

Dit bedrag werd opgehaald bij 123 beleggers van de Look&Fin-community in de vorm van een bullet loan, waarbij de lening op het eind van de looptijd in zijn geheel moet terugbetaald worden. Deze lening gaat over 48 maanden tegen een bruto rentevoet van 6,5% per jaar. Deze bullet loan bevat ook een clausule van vroegtijdige terugbetaling zonder kosten.

Waarom de keuze voor crowdlending?

Alfredo De Gregorio, Bestuurder van Borghof Invest geeft uitleg: "We waren op zoek naar een aanvullende financiering die nauw aansluit bij onze filosofie van lokale betrokkenheid, burgerparticipatie en ethische financiering om de kosten van archeologische opgravingen, sloopwerken en voorbereidende werken te dekken. Aangezien we via crowdfunding ook de kleine plaatselijke investeerder kunnen betrekken past dit perfect in onze visie. Daarenboven was het hele proces via Look&Fin bijzonder snel en efficient waardoor de bouw van de nieuwe school op tijd van start zal kunnen gaan. Het project stond binnen de twee weken online op het platform en onze verbazing was groot toen we merkten dat de €500.000 in 23 seconden was opgehaald bij de community van beleggers. Een waar succes!"

Ook interessant