25.000 bezoekers voor Mijn Huis Mijn Architect

  BE   29 september 2016 Bron: Mijn Huis Mijn Architect
25.000 bezoekers voor Mijn Huis Mijn Architect
Toekomstige bouwers en verbouwers zijn er afgelopen weekend weer massaal op uit getrokken voor de 17de editie van Mijn Huis Mijn Architect, een initiatief van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad. Het openhuizenweekend bracht 25.000 bezoekers op de been. Het centrale thema dit jaar was ‘Creatief met ruimte. Op het ritme van het leven’.

Naar jaarlijkse gewoonte leverde Mijn Huis Mijn Architect met 135 woningen een staalkaart van de moderne architectuur in Vlaanderen. Een initiatief dat door 25.000 bezoekers werd gesmaakt.

Creatief met ruimte - op het ritme van het leven

Rode draad van het openhuizenweekend dit jaar was ‘Creatief met ruimte - op het ritme van het leven’. Architect Vincent Van den Broecke, voorzitter van de kamer communicatie bij de Orde van Architecten - Vlaamse Raad licht de keuze van het thema toe: “Jonge samenwonenden hebben andere behoeften dan gezinnen met kinderen, actieve zestigplussers of ouderen met een verminderde mobiliteit. Ook de wijze waarop we wonen, verandert naargelang onze levensfase. Maar hoe kunnen we ons hele leven in hetzelfde huis of appartement doorbrengen? Hoe laten we onze woning mee evolueren op het ritme van ons leven? Tijdens deze editie van Mijn Huis Mijn Architect ontdekt de bezoeker hoe we kunnen anticiperen op deze evolutie, en dit van bij het ontwerp van de woning.”

“Met het thema ‘Creatief met ruimte – op het ritme van het leven’ willen we ook een blik werpen naar de toekomst. Vlaanderen is een aaneenschakeling van woonkernen, industriezones en lintbebouwing en raakt stilaan volgebouwd. Open ruimte in onze directe leefomgeving wordt schaarser en raakt steeds meer versnipperd. Om het tij te keren moeten we anders en doordachter omspringen met de ruimte rondom ons en openstaan voor nieuwe woonideeën. De aangekondigde betonstop, de aanstelling van prof.-ir.-arch. Leo Van Broeck als Vlaams Bouwmeester en het schrappen van verouderde verkavelingsvoorschriften zijn alvast stappen in de goede richting. Maar er is nog veel meer nodig om de tanker van koers te doen veranderen.”

Uit een enquête die werd uitgevoerd bij 183 potentiële bouwers blijkt dat een grote meerderheid van de Vlamingen toch blijft vasthouden aan de vrijstaande nieuwbouw als ideale woning. “De gemiddelde Vlaming lijkt nog niet echt geneigd om doelbewust te kiezen voor dat ‘andere wonen’- het zal nog een tijdje duren voor die bouwgedachte helemaal verdwenen is. Toch neemt de vraag naar dynamische woonoplossingen stilaan toe en is er – ook van overheidswege – gelukkig steeds meer aandacht voor dit thema. Wonen is immers veel te belangrijk om te blijven denken in vastgeroeste clichés. Aan de architect om hier een voortrekkersrol in te spelen”, aldus Van den Broecke.

Architectuur om te ontdekken

Het openhuizenweekend Mijn Huis Mijn Architect laat de bezoeker proeven van tal van inventieve, innovatieve en kwaliteitsvolle woonideeën, stuk voor stuk gerealiseerd door architecten die de uitdaging met veel lef en creativiteit zijn aangegaan. Woningen met een veranderingsgerichte architectuur die inspeelt op de evolutie van de bewoners, compacte stadswoningen waar elke centimeter doordacht werd benut, zelfs wonen in een voormalig fabriekspand…. Mijn Huis Mijn Architect vormt een unieke gelegenheid om van dichtbij kennis te maken met een brede waaier aan woonconcepten. Bezoekers kunnen niet alleen informatie en inspiratie opdoen voor hun toekomstige (ver-)bouwproject, maar ook in dialoog gaan met de architect achter het project. Zij nemen bezoekers dan ook heel graag mee op ontdekkingsreis.

Inspiratieboek

Wie de kans heeft gemist om de deelnemende woningen te bezoeken, kan altijd nog terecht op de website of bij de betere krantenwinkel of de Standaard Boekhandel waar het inspiratieboek met alle projecten en tal van tips te koop is voor 7,50 euro.
Meer info: www.mijnhuismijnarchitect.com

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo