Verbouwen

170.000 euro subsidie voor duurzame ingrepen in jeugd- en sportinfrastructuur

170.000 euro subsidie voor duurzame ingrepen in jeugd- en sportinfrastructuur
Ans Persoons bij een recent bezoek aan de hoofdwerkplaats van FIX vzw in Anderlecht
De Brusselse jeugd- en sportverenigingen krijgen extra ondersteuning om duurzame ingrepen door te voeren in hun infrastructuur. De Vlaamse Gemeenschapscommissie trekt 170.000 euro subsidie uit zodat de vzw FIX deze werken gericht aan kan pakken. Dat maakt Ans Persoons, Brussels staatssecretaris en VGC-collegelid voor Jeugd en Sport (Vooruit.brussels) bekend. FIX is een trouwe partner van de VGC en zal nu ook meer herstellings- en verbeteringswerken inzake elektriciteit, energiebeheer en sanitair uitvoeren aan de jeugd- en sportinfrastructuur.

"Dankzij deze samenwerking hoeven de vrijwilligers die de jeugd- en sportclubs draaiende houden zich geen zorgen meer te maken wanneer er iets kapot gaat. Dankzij dit versterkte partnerschap schiet FIX dan meteen te hulp. Tegelijk ondersteunen we zo nog meer de werkervaringstrajecten die FIX aanbiedt aan laaggeschoolde Brusselaars. Zowel in de hoofdwerkplaats van FIX in Anderlecht, als op een werf in Molenbeek, kon ik zelf al zien hoe hun werk voor zovele mensen het positieve verschil maakt", stelt VGC-collegelid voor Jeugd en Sport Ans Persoons.


Administratieve last

De samenwerking tussen de VGC en FIX breidt uit naar grotere herstellingswerken op vlak van elektriciteit, energiebeheer en sanitair. Jeugd- en sportorganisaties vragen vaak, door de administratieve last, minder snel zelf ondersteuning aan voor dergelijke, omvangrijkere reparaties. Nochtans zijn die herstellingswerken belangrijk om het comfort, de veiligheid en de duurzaamheid van de jeugd- en sportinfrastructuur in Brussel te verbeteren.

De VGC reikt een globale subsidie van 170.000 euro uit aan FIX om dit soort werken bij de verschillende verenigingen gebundeld aan te pakken. Zo wordt de jeugd- en sportinfrastructuur toekomstbestendig gemaakt en kan vzw FIX haar werkervaringstrajecten kwalitatief versterken.

Kleinere herstellingen

Vandaag werkt de VGC al structureel samen met vzw FIX, onder meer om kleinere herstellingen en renovatiewerken uit te voeren in jeugd- sport- en culturele infrastructuur van de erkende verenigingen. FIX doet een tweejaarlijkse rondgang bij de verengingen en voert de reparaties meteen uit op vraag van de organisatoren. Voor de vrijwilligers die de verenigingen dragen is het vaak een hele last om zelf dergelijke werken te organiseren. Het partnerschap tussen de VGC en FIX neemt die last weg.

FIX is een werkervaringsproject dat laaggeschoolde langdurig werklozen op de werkvloer opleidt in de bouwsector richting een job op de reguliere arbeidsmarkt en daarbij ook cursussen Nederlands geeft.

"FIX komt al enkele jaren over de vloer bij de jeugdbewegingen voor rondgangen en herstellingswerken. We zijn dankbaar voor de extra ondersteuning die nu volgt. Dankzij deze subsidie moeten vrijwilligers zich geen zorgen meer maken over het financiële plaatje van grotere elektriciteitswerken of herstellingen aan het sanitair. Zo kunnen de jeugdbewegingen zich focussen op de kern van hun werking: spelen met kinderen en jongeren", vertellen Nele Leeten en Hans Deschuytter, de Brusselse stadwerkers bij Chirojeugd Vlaanderen en Scouts & Gidsen Vlaanderen.


"Dankzij deze subsidie kunnen we de werken voor jeugd- en sportinfrastructuur structureel aanpakken en bijdragen aan een veilige plek voor alle gebruikers. Het is niet enkel een winst op vlak van efficiëntie, maar het biedt ook een grote meerwaarde aan het werkervaringstraject van onze medewerkers. De toekomstige werven bieden een waardevolle leeromgeving en een goede voorbereiding voor een job in de bouwsector. Een mooie win-win!", besluit Eva De Smedt, directeur van vzw FIX.

Ook interessant