Nieuwbouw

15% minder arbeidsongevallen in de bouw tijdens eerste helft 2019

15% minder arbeidsongevallen in de bouw tijdens eerste helft 2019
Tijdens de eerste zes maanden van 2019 vonden er 3002 arbeidsongevallen plaats in de bouw. Dat zijn er 15% minder dan tijdens de eerste helft van 2018, toen er 3533 arbeidsongevallen gebeurden op Belgische bouwwerven. “Een positieve evolutie, maar elk arbeidsongeval blijft er één te veel”, zegt Paul Depreter, voorzitter van de Confederatie Bouw. De sectorfederatie lanceerde daarom in februari van dit jaar de preventiecampagne Safety My Priority, waar zich ondertussen 1250 aannemers achter schaarden.

Uit cijfers van Constructiv, de dienstverlenende organisatie van de bouwsector, blijkt dat er tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 3002 arbeidsongevallen in de bouw gebeurden. Uit onderstaande cijfers blijkt dat er 15% minder te zijn dan tijdens de eerste helft van 2018, 15,4% minder dan tijdens de eerste zes maanden van 2017 en maar liefst 28% minder dan tijdens de eerste jaarhelft van 2014.

PeriodeAantal arbeidsongevallen in de bouw
Eerste helft 2014     4171
Eerste helft 20153771
Eerste helft 20163863
Eerste helft 20173547
Eerste helft 20183533
Eerste helft 20193002
Bron: Constructiv

Paul Depreter, voorzitter van de Confederatie Bouw: “Die dalende tendens is uiteraard positief, maar toch moet het nog veel beter. Elk arbeidsongeval is er één te veel en blijft onaanvaardbaar op menselijk, maatschappelijk en economisch vlak. Nederland, Zweden, Ierland en Groot-Brittannië zijn de Europese landen die het hoogst scoren qua arbeidsveiligheid. Werknemers in de bouw hebben er, vergeleken met ons land, twee keer minder kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval. We moeten in België resoluut gaan voor een gelijkaardige situatie.”

De Confederatie Bouw heeft van veiligheid op de werkvloer één van de speerpunten gemaakt van haar beleid, onder meer via Safety My Priority (www.safetymypriority.be), de sensibiliseringscampagne die ze in februari van dit jaar tijdens Batibouw lanceerde om het aantal arbeidsongevallen in de bouw sterk in te perken. Via aparte magazines en een specifieke website, www.safetymypriority.be, kunnen alle bouwondernemers een charter ondertekenen dat hen ertoe verbindt om op alle werven en bij alle werkzaamheden de absolute voorrang te geven aan veiligheid en veilig gedrag en dat zowel bij hun eigen werknemers, hun onderaannemers als hun bouwpartners. Ondertussen tekenden al 1250 aannemers dat charter.

Tot slot wijst de Confederatie Bouw erop dat veiligheid ook een belangrijk criterium moet worden in elke overheidsaanbesteding en een verplicht vak moet worden in elke bouwopleiding in het middelbaar en het hoger onderwijs. Ook de beleidsmakers hebben hierbij dus een belangrijke rol te spelen.

Ook interessant