Bouw werkt mee aan verkeersveilige schoolomgeving via Charter Werftransport

  BE   3 september 2019 Bron: Bouwunie
Bouw werkt mee aan verkeersveilige schoolomgeving via Charter Werftransport
Met het nieuwe schooljaar staat ook een veilige schoolomgeving opnieuw in de belangstelling. Terecht. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft samen met de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de bouwsector een online charter uitgewerkt waarmee steden en gemeenten het werfverkeer in de buurt van scholen in goede banen kunnen leiden. Dit “Charter Werftransport” bestaat nu twee jaar. En de evaluatie is positief. “Wanneer aannemers en gemeentebesturen in onderling overleg duidelijke afspraken maken over het werftransport zijn de resultaten het best. Zowel voor de zwakke weggebruikers als voor de bouwbedrijven”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. Maar niet alleen de bouwsector heeft vrachtwagens op de baan. Het is sterk aangewezen dat steden en gemeenten ook met andere sectoren charters afsluiten om de verkeersveiligheid te verhogen.

Het idee achter het Charter Werftransport ontstond in 2016 in Kortrijk waar het stadsbestuur en de bouwsector, waaronder Bouwunie, duidelijk afspraken rond werfverkeer vastlegden in een overeenkomst. Daarbij engageerde de bouwsector zich om maximaal rekening te houden met de verkeersveiligheid bij bouw- en wegenwerken in woon- en schoolomgevingen.

Samen met de andere partners maakte het VSV het Kortrijkse initiatief beschikbaar voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen. Met het Charter Werftransport kunnen lokale overheden samen met de bouwsector bijdragen aan een goed bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens bouw- en wegenwerken. Dat houdt onder meer in dat alle werftransport in de buurt van scholen tijdens de begin- en de einduren van de schooldag zoveel mogelijk wordt vermeden en alleszins tot het strikte minimum beperkt. En ook dat werftransport met tractoren maximaal geweerd wordt uit de bebouwde kom en nabij scholen. Transporten moeten waar mogelijk via de hoofdwegen gebeuren.

Het werfcharter is geen alternatief of supplementair verkeersreglement. Het is een herenakkoord en dus niet wettelijk afdwingbaar. Maar het doet alle betrokken partijen nadenken over de verkeersveiligheid. De ervaring leert ondertussen dat dit wel degelijk zijn nut heeft.

De 45 gemeenten en steden die het charter ondertekenden, hebben een aanspreekpunt waar aannemers, maar ook bouwheren, omwonenden en scholen terecht kunnen met vragen. Dit aanspreekpunt zoekt ook samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport. Ze vermijden hierbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes met veel kwetsbare weggebruikers.

Bouwunie betreurt dat het al te vaak het bouwtransport is dat geviseerd wordt. Niet alle vrachtwagens die op de baan zijn, hebben te maken met de bouwsector. Er zijn ook andere sectoren met zwaar vervoer. Daarmee zouden de VSV en de VVSG best ook een transportcharter afsluiten, suggereert Bouwunie.

“Het Charter Werftransport helpt de lokale overheden en de bouwsector ertoe goede afspraken te maken voor een leefbare en veilige schoolomgeving. Dit gebeurt in onderling overleg tussen gemeentebestuur en bouwbedrijf, via het aanspreekpunt. De meest efficiënte charters zijn diegene waar het aanspreekpunt actief en constructief meedenkt met de aannemer”, besluit Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo