10 gouden tips voor de goede afloop van je (ver)bouwproject

Bron: Happybouwen
Nergens in Europa worden zoveel huizen gebouwd en gerenoveerd dan in België. Gemiddeld spendeert de Belg 132.323 euro aan een verbouwing (exclusief btw, aankoop van het gebouw en erelonen) en 220.000 euro aan een nieuwbouwwoning. Een flinke som waarvoor mensen doorgaans jarenlang een lening aflossen.

Of je nu bouwt of verbouwt,  stress komt er altijd bij kijken. Bij dergelijke complexe  projecten kunnen er tal van zaken misgaan. Zo kunnen de werken een ongeoorloofde vertraging oplopen, worden er verkeerde materialen gebruikt of ligt de uiteindelijke kostprijs een pak hoger dan verwacht. Maar al te vaak resulteren deze problemen in juridische geschillen die vaak jaren aanslepen en bergen geld kosten. Ook de Verzoeningscommissie Bouw ziet jaar na jaar het aantal klachten fors stijgen.

Voorkomen is zeker in dit geval beter dan genezen. Ten eerste is het raadzaam voldoende tijd te investeren in de zoektocht naar de juiste vakman met de goede referenties. Eveneens dien je een detailleerd en haalbaar budget op te stellen.   Vaak vergeten, maar heel belangrijk is het maken van duidelijke afspraken met de vakman (en architect) en de goede opvolging van deze afspraken.

Dit zijn de 10 belangrijkste tips die ervoor zorgen dat je (ver)bouwproject goed afloopt:
 1. Zorg voor een schriftelijke overeenkomst, zeker voor grotere projecten.  Bij kleinere projecten is de ondertekende offerte een bindend contract.  Lees de offerte en de kleine lettertjes dus zeer goed na voor je ze ondertekent.
 2. Neem in je contract altijd clausules op inzake meerwerken en de voorafgaande goedkeuring van de kosten ervan.
 3. In een overeenkomst moet altijd een einddatum van de werken worden afgesproken. Indien mogelijk, onderhandel vertragingsclausules.
 4. Voor de bouw van een nieuwe woning mag een aannemer of project ontwikkelaar een voorschot van maximaal 5% vragen. Geef dus zeker niet meer.
 5. Het einde van de werken vindt plaats in twee stappen: de voorlopige en de definitieve oplevering.
  Bij de voorlopige oplevering maak je een lijst van problemen die moeten opgelost worden. Ga heel grondig te werk bij het opstellen van deze lijst. Voor problemen die niet op deze lijst staan maak je minder kans de oplossing ervan later af te dwingen
 6. Als de problemen niet opgelost geraken, reageer dan met een aangetekend schrijven binnen de twaalf maanden na de voorlopige oplevering. Na één jaar wordt er immers vanuit gegaan dat je de werken “stilzwijgend” hebt aanvaard.
 7. In geval van problemen, reageer telkens snel met een aangetekend schrijven. Hou van alle schrijvens de verzendbewijzen van de Post bij en niet ze vast aan een kopie van de brief.
 8. Als je gebreken vaststelt, dan kun je een gedeelte van of zelfs de volledige betaling van de laatste factuur inhouden. Als je dit doet, stuur altijd een aantekend schrijven met de vermelding van de gebreken.
 9. Spreek voor gebreken van onderaannemers altijd rechtstreeks de hoofdaannemer aan. Betaal ook nooit rechtstreeks aan onderaannemers, zelfs niet in geval van faillissement van de hoofdaannemer.
 10. Om verstrekkende gevolgen van een faillissement van je aannemer te vermijden, neem je best een clausule op in je contract die bepaalt dat je contract automatisch ontbonden wordt bij faillissement.


Lees ook:

 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo