10 dingen die de meeste mensen niet weten over een hypotheeklening (deel 1)

  BE   2 april 2020 Bron: Hypotheek.be
10 dingen die de meeste mensen niet weten over een hypotheeklening (deel 1)
Een hypothecaire lening ga je aan voor de lange termijn. Toch zou je ervan schrikken hoeveel mensen niet goed op de hoogte zijn van wat hun woonlening precies inhoudt. Aan de hand van 10 cruciale vragen en antwoorden over je woonkrediet, kom je alles te weten. Hier alvast deel 1.

1. Wat is de betekenis of de definitie van een hypotheek?

Ga je een hypothecair krediet aan bij een bank, dan wil die natuurlijk waarborgen ingeval jij de lening niet correct zou terugbetalen. Die waarborgen noemen we een hypotheek.

Sinds 2017 is er een nieuwe hypotheekwet van kracht in ons land. Daarin staat te lezen dat volgende hypothecaire kredieten afgesloten kunnen worden:
 • een hypothecair krediet met onroerende bestemming voor de financiering of het behouden van onroerende zakelijke rechten en de ermee verband houdende kosten en belastingen
 • de herfinanciering van zo’n kredietovereenkomst.
 • een hypothecair krediet met onroerende bestemming voor het verwerven of het behouden van een binnenvaartuig

Deze kredieten moeten gewaarborgd zijn met een hypothecaire zekerheid op een voor bewoning bestemd onroerend goed.

Verder spreekt de hypotheekwet ook over een hypothecair krediet met roerende bestemming. Dit is een kredietovereenkomst die gewaarborgd wordt door een hypothecaire zekerheid op een voor bewoning bestemd onroerend goed, dat niet bestemd is voor één van de doeleinden die hierboven beschreven werden.

10 dingen die de meeste mensen niet weten over een hypotheeklening

2. Waarvoor kan je een hypotheeklening afsluiten?

In de volksmond hoor je soms termen zoals een grote of een kleine hypotheek. Welk onderscheid wordt hiermee bedoeld? Het gaat vooral over het kredietbedrag.

 • een grote hypotheek of een hypothecair krediet met onroerende bestemming sluit je af voor de financiering van:
  • de aankoop van een woning
  • de herfinanciering van een bestaand woonkrediet
  • de uitkoop van je ex-partner bij een (echt)scheiding
  • de uitkoop van mede-erfgenamen bij het openvallen van een nalatenschap of erfenis
  • het betalen van erfbelasting
  • de aankoop van een opbrengsteigendom
  • de renovatie of verbouwing van je woning

 • met een kleine hypotheek of hypothecair krediet met roerende bestemming leen je bijvoorbeeld voor
  • de aankoop van een mobilhome of oldtimer
  • de aankoop van een plezier- of zeiljacht
  • een luxueuze of wereldreis

3. Welke looptijd kies je best voor je hypotheeklening?

Dat beslis je volledig zelf. Elke looptijd, korter of langer, heeft voor- en nadelen. De wetgever legt geen minimum- of maximumtermijn op. Banken hanteren doorgaans wel een minimum van één jaar en een maximum van 30 jaar.

 • Kies je voor een langere looptijd (bv. 25 jaar), dan betaal je minder terug per maand en heb je financieel wat meer ademruimte. Daartegenover staat dat je over de volledige duurtijd van je hypothecair krediet meer intresten zult terugbetalen.
 • Opteer je voor een kortere duurtijd (bv. 10 of 15 jaar), dan zal je maandlast hoger uitvallen, maar zal je over de volledige looptijd minder intresten moeten terugbetalen.


Het is cruciaal dat je goed nadenkt over de looptijd van je hypothecair krediet. Kies je voor een te korte duurtijd, dan loop je het risico dat de maandlast na een tijdje niet meer betaalbaar is voor je. Je hebt jezelf financieel te scherp gezet. Wil je de looptijd van je hypotheeklening op dat moment verlengen, dan moet je opnieuw met de bank gaan onderhandelen. Die is niet verplicht om op jouw vraag tot verlenging in te gaan en zal, als ze daartoe toch bereid is, mogelijk opnieuw kosten aanrekenen …

Je doet er dus goed aan om samen met een specialist in hypothecaire kredieten, zoals een onafhankelijk kredietbemiddelaar, je verwachtingen en je financiële situatie te bespreken.

4. Tot welke leeftijd kan je een hypothecaire lening afsluiten?

Wettelijk is er geen maximumleeftijd voorzien. Wel kan je pas vanaf je 18de een woonkrediet aangaan. In theorie kan je dus zelfs op je 100ste nog een woonkrediet afsluiten, maar banken zullen bij een kredietaanvraag steeds jouw terugbetalingscapaciteit beoordelen. Anders gezegd, zullen ze bekijken of jij de lening correct zult kunnen terugbetalen gedurende de volledige looptijd. Ben je al met pensioen bij de aanvraag of ga je met pensioen tijdens de looptijd van de lening, dan zal de bank dit zeker in het achterhoofd houden bij de kredietbeslissing.

10 dingen die de meeste mensen niet weten over een hypotheeklening

5. Hoe bereken je het juiste hypotheekbedrag voor je lening?

De basis is steeds een persoonlijk financieel plan. Een onafhankelijk kredietbemiddelaar brengt jouw financiële situatie in kaart en zal, in functie van de aankoopprijs van de woning, berekenen hoeveel je kunt en zou moeten lenen. Bereken dit niet zelf, want je loopt het risico dat je bepaalde kosten vergeet en daardoor een te laag bedrag zou lenen. In dat geval bestaat de kans dat je al jouw spaargeld moet aanspreken en geen financiële reserve meer hebt. Over welke kosten gaat het bijvoorbeeld?
 • bij de aankoop van een woning: de registratierechten voor bestaande woningen, de btw voor nieuwbouwwoningen
 • bij een herfinanciering: de wederbeleggingsvergoeding, handlichting en een nieuwe hypothecaire inschrijving
 • de miserietaks als je jouw ex-partner na een scheiding moet uitkopen en daarvoor wil lenen
 • de erfbelasting als je mede-erfgenamen wil uitkopen
 • extra budget voor onverwachte kosten bij een renovatie

Een kredietbemiddelaar stelt samen met jou een financieel plan op en berekent hoeveel je elke maand voor je hypotheeklening zou moeten terugbetalen. Maak vandaag nog een afspraak om een persoonlijke simulatie te laten maken.Lees ook:

 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo