Woonleningen

Welke documenten geeft de kredietbemiddelaar in het kader van je hypotheeklening?

Welke documenten geeft de kredietbemiddelaar in het kader van je hypotheeklening?
Bij een hypothecair krediet hoort heel wat administratie. Welke documenten moet je kredietbemiddelaar jou allemaal geven? We zetten ze alvast op een rijtje. De wetgeving legt kredietbemiddelaars heel wat administratieve verplichtingen op.

Zo moet de kredietbemiddelaar jou een document te bezorgen (en laten tekenen) waarin hij zijn kantoor en dienstverlening voorstelt. Belangrijk is dat je controleert of de kredietbemiddelaar onafhankelijk is of niet. Waarom is dit zo belangrijk?
 • Een kredietmakelaar is onafhankelijk en werkt met meerdere kredietgevers samen. Hij kan jou dus hypothecaire kredietoplossingen voorstellen van verschillende banken.
 • Een bankagent is gebonden aan één kredietinstelling en kan dus enkel kredietoplossingen aanbieden van de eigen bank. Van onafhankelijkheid is hier dus geen sprake!

In datzelfde document vind je ook terug onder welk register de bemiddelaar ingeschreven is als erkend kredietmakelaar in hypothecair krediet bij de toezichthouder (FSMA), evenals de procedure die je moet volgen als je klachten hebt. Tot slot krijg je info over de vergoeding van de kredietbemiddelaar. Opgelet, jij mag nooit zelf de kredietmakelaar betalen. Dit is wettelijk niet toegelaten. Hij wordt betaald door de kredietverstrekker.

Fiche Jan de kredietmakelaar in hypothecair krediet

Vervolgens zal de kredietmakelaar jouw persoonlijke situatie, behoeften en verwachtingen in kaart brengen. Hiervoor stelt hij een pak vragen, zodat hij een goed beeld krijgt van je persoonlijke situatie en je nadien een oplossing op maat kan voorstellen voor je woonkrediet.

Aanvraagformulier hypothecaire lening

Wil je verder ingaan op de voorstellen van de kredietbemiddelaar, dan start hij met het samenstellen van een kredietdossier. Dit begint met het invullen van een aanvraagformulier voor je hypothecair krediet. Daarop worden je persoonlijke en financiële gegevens ingevuld. Verder bevat de aanvraag het financiële plan van je hypothecaire lening en een overzicht van de onroerende waarborgen en andere lopende leningen.

ESIS - samenvatting van je hypotheeklening

Na de indiening van je kredietaanvraag, moet de kredietgever je zo snel mogelijk een ESIS bezorgen. Dit document bevat een overzicht van alle kenmerken en voorwaarden van jouw hypothecaire lening:
 • de gegevens van de kredietverstrekker
 • de kredietmakelaar
 • de mededeling of de kredietgever jou de lening al dan niet aanbeveelt
 • het kredietbedrag
 • de looptijd
 • het JKP (jaarlijks kostenpercentage)
 • de waarborgen
 • de gevolgen als je de lening niet correct en/of tijdig terugbetaalt
 • wat je moet doen bij vervroegde terugbetaling

De kredietverstrekker moet dit document ruim vóór het kredietaanbod aan jou bezorgen en dit met jou bespreken. Jammer genoeg leert de realiteit dat dit niet altijd tijdig gebeurt, maar vaak pas veel te laat.

Hypothecair kredietaanbod

Eenmaal dit alles achter de rug, ontvang je een concreet kredietaanbod voor jouw hypothecaire lening. Dit document bevat weinig nieuws, want de meeste elementen uit de ESIS worden ook hier vermeld. Wel houdt het hypothecair kredietaanbod een engagement van de hypothecair kredietgever in: het hypothecair kredietaanbod kan je zien als het definitief akkoord. Hierbij horen ook de algemene voorwaarden of het lastenkohier van de kredietverstrekker.

Hypothecaire lening bevat een stevige administratieve procedure: volhouden!

Een hypothecaire lening afsluiten is meer een administratieve marathon dan een spurt. Laat je niet ontmoedigen, volhouden is de boodschap. Maak een afspraak bij een onafhankelijk kredietmakelaar, zoals Hypotheek.be. Je vindt hier een regionaal Hypotheek-kantoor in je buurt. Onze specialist beantwoordt al je vragen en begeleidt je doorheen de volledige procedure.