Niet-indexering zet verhuurders aan tot energetische ingrepen

  BE   4 oktober 2022 Bron: Embuild Vlaanderen
Niet-indexering zet verhuurders aan tot energetische ingrepen
Embuild Vlaanderen stelt vast dat verhuurders vandaag al stappen ondernemen om hun huurwoningen energiezuiniger te maken. Isolatiebedrijven zien het aantal vragen van verhuurders toenemen. Aanleiding is de aangekondigde niet-indexering van de huurprijs van slecht geÔsoleerde huurwoningen. Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele, wil die maatregel zo snel mogelijk lanceren, maar de aankondiging lijkt nu al zijn effect te hebben. Voorts vraagt Embuild Vlaanderen aan de Vlaamse regering om in overleg een doordachte leidraad voor prioritaire ingrepen in kaart te brengen om het reŽle energieverbruik te verminderen.

ďDe beslissing om de huurindexatie te koppelen aan energiezuinigheid dient volgens Embuild Vlaanderen gepaard te gaan met duidelijke modaliteiten. Daarom gaan we graag in overleg met de Vlaamse overheid over een duidelijk stappenplan met prioritaire energetische ingrepen en de werking van technische installaties om het reŽle energieverbruik en de energiefactuur van de huurder te verminderen. Daarnaast heeft de Vlaamse regering het afgelopen jaar al heel wat inspanningen gedaan om energierenovaties te stimuleren. Die helpen in deze tijden de bouwconjunctuur te stabiliseren. Zo kan de capaciteit van de sector ten volle worden ingezetĒ, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Een huurwoning energiezuinig maken is gunstig voor de waardevastheid ervan. Het gaat voor de verhuurder dan ook om een toekomstgerichte investering. De huurder heeft er nood aan op korte termijn om de energiekosten beter te beheersen.

Embuild Vlaanderen is vragende partij om samen met de Vlaamse overheid te bespreken welke energie-investeringen rond isolatie en technische installaties prioritair kunnen zijn. Op dit ogenblik is het EPC (energieprestatiecertificaat) de enige beschikbare, objectieve maatstaf. Maar in de toekomst dient de maatstaf te worden verfijnd om beter aan te sluiten bij het reŽle energieverbruik. Welke energie-investeringen de beste resultaten bieden aan de huurder, dienen voorop te staan.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo