Embuild Vlaanderen reageert positief op energiesteun aan bedrijven

  BE   29 september 2022 Bron: Embuild Vlaanderen
Embuild Vlaanderen reageert positief op energiesteun aan bedrijven
Vlaams-minister president Jan Jambon voorziet in zijn septemberverklaring versterkte energiesteun aan bedrijven. Dat is voor bouwbedrijven een goede zaak. Ook zij hebben hun energiekosten het afgelopen jaar aanzienlijk zien oplopen. In een recente enquête van Embuild hebben bouwbedrijven massaal aangegeven zelf energiebesparingen door te voeren, maar ook steunmaatregelen nodig te hebben om deze energiecrisis door te komen. Ook de aangekondigde jobbonus is een goede maatregel, maar lijkt voor de bouw niet verregaand genoeg. Bouwarbeiders zijn bij de beter betaalde in ons land en dreigen nipt uit de boot te vallen. Daarnaast wil de Vlaamse regering de huurwoningen energiezuiniger maken. Verhuurders doen er dan ook goed aan de nodige energetische ingrepen te laten uitvoeren.

Energiesteun voor bedrijven

Hoewel er sectoren zijn die veel meer energie vergen dan de bouw, doen de hoge energieprijzen ook de bouwbedrijven pijn. Uit een recente enquête van Embuild blijkt dat 45% van de aannemers en installateurs problemen hebben om hun facturen op korte termijn te betalen. Naast de gestegen kosten voor materiaal en personeel, spelen ook de energiekosten een belangrijke rol. Voor de energiecrisis waren de energiekosten goed voor minder dan 5% van de totale kosten van een bouwbedrijf. Maar nu zijn die al gestegen boven de 5%. Daardoor voeren aannemers en installateurs steeds vaker energiebesparingen door in ateliers, de kantoren, bij transport en op de werf. Maar de energiecrisis het hoofd bieden, vereist sterke maatregelen. Embuild Vlaanderen reageert daarom positief op de aankondiging om bedrijven tot 25% van hun meerkost voor energie te betalen met een maximum van 500.000 euro per kwartaal. Het gaat om de bedrijven die operationeel verlies lijden als gevolg van de energiecrisis.

Versterkte jobbonus gaat niet ver genoeg voor de bouw

De versterking van de jobbonus is een goede maatregel, maar de stapsgewijze verhoging van het plafond is ontoereikend voor de bouw, die de op een na hoogste lonen biedt aan arbeiders in ons land. De brutolonen in de bouw liggen al gauw boven de 2.7750 euro. Met de voorziene indexaties zullen de bouwarbeiders al snel boven het nieuwe plafond van 2.900 euro uitkomen. En bijgevolg net niet kunnen rekenen op de nieuwe jobbonus. Volgens Embuild Vlaanderen kan dat verholpen worden door het plafond van de nieuw jobbonus te indexeren. Dat kan heel wat bouwarbeiders wel toegang bieden tot deze steunmaatregel.

Gemeentefonds, fietspaden en waterhuishouding

Voorts voorziet de Vlaamse regering de nodige middelen om lokaal te investeren in de aanleg van fietspaden. Dat is noodzakelijk om een mobiliteitsshift te verwezenlijken met lokale vervoersregio’s en mobihubs die inzetten op de fiets en overstapmogelijkheden naar bijv. openbaar vervoer of elektrische deelwagens. Ook wordt het Gemeentefonds versterkt en meer inflatiebestendig gemaakt. Die middelen zijn cruciaal om de voorziene investeringen van lokale besturen, zoals voor de energierenovatie van het gebouwenpatrimonium, op peil te houden. Embuild Vlaanderen roept nu de steden en gemeenten op de bijkomende inkomsten in te zetten in structurele en duurzame investeringen voor de toekomst.

“Als Embuild Vlaanderen wijzen we op het belang van raamcontracten met bouw- en installatiebedrijven om het gebouwenpatrimonium van steden en gemeenten versneld energetisch te renoveren. De ervaring die de sector op dat vlak heeft opgebouwd met het Vlaamse Energie Bedrijf (VEB) leert dat dit een efficiënt systeem is”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Ten slotte, de Vlaamse regering heeft bijkomende middelen vrijgemaakt voor haar plan tegen waterschaarste en droogte. Die investeringen beklemtonen het belang van een betere waterhuishouding in Vlaanderen, maar volgens Embuild Vlaanderen zal deze problematiek ook de volgende legislaturen beheersen. Een veelvoud aan investeringen is nodig om Vlaanderen te beschermen tegen droogte en wateroverlast. En dat dient te kaderen binnen een globaal en multidisciplinair klimaatbeleid, opdat de verschillende noden geïntegreerd worden aangepakt.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo