Isolatie

Zonnepanelen coherenter met correcte isolatie

Zonnepanelen coherenter met correcte isolatie
Op 20 maart 2017 lanceerde Minister van Energie Bart Tommelein de Zonnekaart Vlaanderen. Dankzij deze online toepassing komt men op een eenvoudige manier te weten welke daken geschikt zijn om hernieuwbare energie op te wekken. ISOVER staat volledig achter de verdere ontwikkeling van een meer duurzame samenleving. Hernieuwbare energie opgewekt onder de meest optimale omstandigheden is daar zeker een onderdeel van. Maar toch mag men niet vergeten dat de meest optimale energie deze is die niet opgewekt hoeft te worden. 

“Als isolatiefabrikant willen we erop wijzen dat zonnepanelen plaatsen op een niet of onvoldoende geïsoleerd dak zeker mogelijk is, maar wel indruist tegen het streven naar een duurzaam en energie-efficiënt woningbestand”, stelt Dennis Wertheimer van ISOVER. “Er zijn nog steeds 18-20% niet geïsoleerde daken in Vlaanderen en nog heel wat meer zijn onvoldoende of slecht geïsoleerd. Wij pleiten dan ook voor een coherente aanpak, waarbij het plaatsen van zonnepanelen altijd met het (bijkomend) isoleren van het dak wordt gecombineerd. Extra voordeel is dat hoe minder je verbruikt, hoe beter het geïnstalleerd vermogen de energiebehoefte kan dekken”, voegt Dennis Wertheimer eraan toe.

Verder is er ook de dakisolatienorm, die ingevoerd werd voor woningen, appartementsgebouwen en studio’s. De norm bepaalt dat een woning die niet over voldoende dakisolatie beschikt strafpunten krijgt. Vanaf 1 januari 2020 levert dit 15 strafpunten op, wat ook kan leiden tot een ongeschiktverklaring. Wie ondanks een ongeschiktverklaring toch verhuurt, riskeert bepaalde sancties, zoals een jaarlijkse heffing of strafrechtelijke vervolging. Vanaf volgend jaar levert het ontbreken van voldoende dakisolatie al 9 strafpunten op, wat wil zeggen dat als er nog gebreken zijn en het totaal aantal strafpunten oploopt, dit opnieuw kan leiden tot een ongeschiktverklaring.

Het goede nieuws is wel dat er nog steeds premies zijn voor dakisolatie. Er is € 3/m² premie als men de werken zelf uitvoert en €6/m² op voorwaarde dat ze door een aannemer worden uitgevoerd. Indien deze werken gecombineerd worden met andere maatregelen, kan men ook in aanmerking komen voor een renovatievoucher, die kan oplopen tot € 4.750. Stel het dus niet langer uit en neem nu nog de maatregelen die de energie-efficiëntie van je woning gaan verbeteren, eventueel in combinatie met zonnepanelen”, concludeert Dennis Wertheimer.