Verbouwen

Word jij ook BEN op Batibouw 2018?

Word jij ook BEN op Batibouw 2018?
Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning verplicht Bijna-EnergieNeutraal (BEN) zijn. Maar waarom zou je tot dan wachten als je nu al probleemloos BEN kan bouwen? Op de website IedereenBEN.be legt bouwcoach BEN uit waarop je moet letten om aan de 6 BEN-voorwaarden te voldoen. Liever face-to-face advies? Volg dan het IedereenBEN-parcours tijdens Batibouw 2018. Of, als Waalse Batibouwbezoeker, het ConstruireQ-ZEN-parcours. Want tijdens Batibouw wordt ook de Waalse tegenhanger van iedereenBEN.be gelanceerd.

6 voorwaarden voor BEN

In 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn. Dat is een gevolg van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). In Vlaanderen wordt een nieuwe woning of een nieuw appartement als BEN bestempeld als aan 6 voorwaarden wordt voldaan:

  1. het E-peil is lager of gelijk aan E30,
  2. het S-peil is lager of gelijk aan S31,
  3. elk van de constructiedelen voldoet aan een specifieke Umax-eis,
  4. de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh,
  5. de woning beschikt over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010,
  6. de energie komt grotendeels van een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.

Iedereen BEN!

De 6 voorwaarden waaraan een BEN-woning moet voldoen, klinken bijzonder theoretisch in de oren. Om op een overzichtelijke manier duidelijk te maken wat BEN-bouwen betekent in de praktijk, sloegen diverse marktleiders uit de Vlaamse verbouwsector al in 2014 de handen ineen voor de realisatie van de website www.IedereenBen.be.

Op www.IedereenBen.be loodst coach BEN kandidaat-bouwers doorheen de 5 stappen die moeten worden genomen om een woning BEN te maken. Van 'dak en vloer', over 'buitenmuren', 'glas, ramen en deuren' en 'ventilatie' tot 'verwarming en hernieuwbare energie'. Bij elk van die stappen wordt op een overzichtelijke manier informatie gegeven over de wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, verdelers, financieringstips…

Batibouwparcours

Tijdens de Batibouwbeurs staat op de stand van Deceuninck (4.117), Renson (4.219), Recticel Insulation (5.304), Wienerberger (5.309), Viessmann (12.117) en AXA Bank (PA 18) een IedereenBEN-pancarte die alle bezoekers met vragen over Bijna-EnergieNeutraal bouwen aanspoort om ze – vrijblijvend – te stellen. Zowel Vlamingen als Walen. Want met Batibouw 2018 houdt het consortium van IedereenBEN.be ook de Waalse tegenhanger van www.IedereenBen.be boven de doopvont: www.construireQ-ZEN.be (Quasi Zéro Energie).

IedereenBen Batibouw parcours 2018

Ook interessant