Wonen in een begijnhof

  BE   23 september 2022 Bron: Bouw & Wonen
Wonen in een begijnhof
De Vlaamse begijnhoven zijn unieke stukjes werelderfgoed. De kasseien, de pittoreske pleintjes en de huisjes met begijnhofkerk vormen vandaag nog altijd een prachtig decor om te wandelen en het rijke verleden op te snuiven. Maar de oude begijnhofwoningen een moderne woonfunctie geven met respect voor de geschiedenis en de omgeving, vergt een specifieke aanpak, en financiering.

Begijnhoven werden opgericht vanaf de 12de eeuw, voor vrouwen die samen een godvruchtig leven wilden leidden zonder een kloostergelofte af te leggen, misschien wel de allereerste feministen. Vandaag zijn de begijnhoven rustige eilandjes in het stedelijke weefsel die getuigen van de fascinerende traditie van de begijnen. Tegelijk hebben ze vandaag diverse uitdagingen: dure (maar nodige) restauratie- en onderhoudswerken, toegankelijkheid (voor autoís), duurzaamheid, energie-efficiŽnte, bescherming tegen verstorende hoogbouw... Ook het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden, in de 13de eeuw opgericht rond een centraal gelegen kerk met voorplein buiten de stadsmuren bij de Cicindriabeek, kent die uitdagingen. Gilen Real Estate renoveerde er al succesvol meerdere woningen. Dat gebeurt straks ook met het Godshuis in het begijnhof, een alleenstaand breedhuis uit de 2de helft van de 18de eeuw. Het monument wordt gerenoveerd: de restauratie van 3 eenheden is vergund en in het nieuwbouwgedeelte zijn 4 woningen gepland.

Vier generaties

De renovatie van het Godshuis maakt deel van een reeks erfgoedgebouwen in Sint-Truiden (o.a. het Clarissenklooster, Huis Goeyens, het Refugieklooster en Huis Thenaers), Hoepertingen (vierkantshoeve) en Kozen (Paenhuys) die door Gilen Real Estate zullen worden gerenoveerd. Het familiebedrijf doet daarvoor een beroep op financiering van PMV als aanvulling op zijn eigen middelen. Gilen heeft heel wat ervaring: al vier generaties bouwt het woningen. Vandaag focust het op residentiŽle ontwikkelingen, binnenstedelijke projecten en ook de herbestemming van historisch erfgoed. Het Limburgse bedrijf lanceerde zo'n vier jaar geleden een nieuw concept op de vastgoedmarkt in Vlaanderen: het Hamsterhuren@. De bewoners huren, maar krijgen van bij de start een gratis optie om de woning later te kopen na aftrek van een deel van de betaalde huur. Het typeert de commerciŽle flair maar ook de maatschappelijke insteek van de ontwikkelaar.

Lekenklooster

Beschermde monumenten of gebouwen met een historische waarde zijn een speerpunt in de aanpak van de ondernemer. Het vergt een specifieke knowhow om historisch waardevolle panden of geklasseerde monumenten te herbestemmen. Gilen tracht daarbij om erfgoedpanden in de oorspronkelijke staat te herstellen met een nieuwe hedendaagse invulling waarbij o.a. natuurlijke materialen worden gebruikt. Nieuwe concepten worden niet geschuwd: zo wordt het Clarissenklooster een Ďlekenkloosterí waarin geestelijken en leken samenwonen, nieuw voor Limburg. Omdat veel erfgoedprojecten zich vaak in stadscentra bevinden met soms een vrij grote, aanpalende en onbenutte grondoppervlakte, bevatten heel wat renovatieprojecten vaak een nieuwbouwcomponent voor een- of meergezinswoningen: een aanpak die tevens past in de nood tot verdichting en efficiŽnt ruimtegebruik die PMV onderschrijft.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo