Architectuur

Wettelijke verzekeringsplicht voor alle dienstverleners in de bouw

Wettelijke verzekeringsplicht voor alle dienstverleners in de bouw
Eind vorige week is in de federale Kamer een wet goedgekeurd die naast architecten ook andere dienstverleners verplicht om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Het gaat daarbij om o.a. landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren,…. De wet wordt op 1 juli 2019 van kracht. NAV is tevreden dat deze noodzakelijke aanvulling op de Wet Peeters-Borsus, die al sinds 1 juli vorig jaar van kracht is, eindelijk een feit is. Toch dient in de toekomst het onevenwicht tussen de verzekeringsplicht voor aannemers enerzijds en die voor dienstverleners (waaronder architecten) anderzijds verder te worden weggewerkt.

Vanwege de toenemende complexiteit van bouwprojecten en het steeds breder wordend wetgevende kader, blijkt dat het beroep en de rol van architect steeds meer deel gaan uitmaken is van een multidisciplinaire aanpak, waardoor architecten almaar vaker omringd worden door een groeiend aantal adviseurs, al of niet met een erkend statuut.

Hierbij stellen we vast dat sommige raadgevers verzekerd zijn, zij het soms onvoldoende, maar anderen helemaal niet. Om een einde te maken aan deze situatie en om veel eigenaars te behoeden voor grote teleurstellingen was een verzekeringsplicht voor alle dienstverleners nodig. NAV is daarom tevreden met het goedgekeurde wetsvoorstel. De nieuwe wet voorziet in een verplichting voor alle intellectuele beroepen in de bouwsector om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren wanneer zij aan de slag gaan in een bouw- of renovatieproject.

Bijkomende stappen nodig

Voor NAV betekent deze wet een essentiële stap voorwaarts in het nemen van verantwoordelijkheid voor alle betrokken dienstverleners in de bouw en dus voor de bescherming van de consument. Deze nieuwe wet moet het complement vormen met de zogenaamde Wet Peeters, die de discriminatie die architecten ondergingen in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid, gedeeltelijk heeft gecorrigeerd.

Het is echter duidelijk dat er nog steeds een principiële discriminatie bestaat tussen de dienstverleners in de bouw (waaronder de architecten) en de aannemers die slechts gehouden zijn hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. NAV is van mening dat er bijkomende stappen nodig zijn om ook de aannemers een gelijke verzekeringsplicht op te leggen.

Daarnaast vindt NAV het jammer dat de Wet Peeters beperkt blijft tot de 10-jarige aansprakelijkheid en dan nog enkel in de woningbouw. Ook de controleplicht voor de architect ten aanzien van de aannemer blijft een pijnpunt.

Ook interessant