Werkzoekenden uit andere sectoren kunnen terecht in bouwbedrijven

  BE   11 juni 2021 Bron: Confederatie Bouw
Werkzoekenden uit andere sectoren kunnen terecht in bouwbedrijven
Zopas publiceerde VDAB de cijfers over het aantal werkzoekenden en het aantal vacatures voor de maand mei. Terwijl het aantal werkzoekenden in de bouw zich op een nooit eerder gezien laag niveau bevindt, bevindt het aantal openstaande vacatures voor de bouw zich op een recordhoogte, zoals blijkt uit de bijlage. De arbeidskrapte in de bouw is momenteel zelfs acuter dan in de maanden voor de coronacrisis. Intussen vrezen economisten voor een faillissementengolf zodra de ondersteuningsmaatregelen tegen corona worden stopgezet. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is ervan overtuigd dat de werkzoekenden uit die faillissementen in de bouw terecht kunnen.

Het bouwopleidingsfonds Constructiv heeft tussen juli 2019 en maart 2020 pas ingestroomde bouwarbeiders bevraagd. Uit deze enquête is gebleken dat meer dan de helft van de respondenten voorafgaand aan zijn intrede als bouwvakarbeider reeds ervaring in een andere sector heeft opgedaan, een kwart hiervan zelfs meer dan 5 jaar. Deze intreders komen uit de meest diverse sectoren. Van de pas ingestroomde bouwarbeiders kwam 12% uit de elektriciteitssector, 10% uit de transportsector, 8% uit de industrie en 6% uit de automobielnijverheid. Vooral oudere intreders komen uit die sectoren. Maar liefst 27% van de intreders kwam uit de veel geplaagde horecasector. Vooral jongeren zetten een stap van de horeca naar de bouw.

De enquête van Constructiv geeft aan dat de bouw perfect mensen uit andere sectoren kan opvangen. Tijdens de coronacrisis hebben we trouwens al kunnen vaststellen dat tijdelijke werklozen uit de entertainmentsector in de bouw terechtkwamen om bijvoorbeeld metsel- of groenwerken te komen uitvoeren. De VCB is ervan overtuigd dat, als in andere sectoren het aantal faillissementen toeneemt, de bouw die werkzoekenden kan opvangen. Ook als de private opdrachtgevers het laten afweten, zullen de overheidsopdrachten voor de bouw toenemen als gevolg van de investeringen vanuit de federale en Vlaamse relanceplannen.

Werkplekleren vormt voor de opvang van intreders uit andere sectoren het meest geschikte instrument. De bouwbedrijven zijn traditioneel grote gebruikers van Vlaamse instrumenten zoals de IBO’s (individuele beroepsopleidingen in de onderneming). Maar daarnaast heeft de sector ook een aantal eigen instrumenten voor intreders ontwikkeld zoals bouwingroeibanen en meester-mentortrajecten. Ook die instrumenten stimuleren bedrijven om nieuwkomers op de werkvloer op te leiden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo