Woonprojecten

Werken duurzame wijk Burenberg gestart met eerstesteenlegging

Werken duurzame wijk Burenberg gestart met eerstesteenlegging
Na de voorbereidende werken kan projectontwikkelaar ION starten met de bouw van de nieuwe stadswijk Burenberg op het perceel van de vroegere Acco-drukkerij in Leuven, alsook enkele aanpalende percelen waaronder het voormalige kloostergebouw van de Broeders van Liefde. Schepen voor ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed Carl Devlies (CD&V) legde zonet de eerste steen van het project dat verschillende bijna-energieneutrale gebouwen zal tellen. Zo komen er appartementen en studio’s, ééngezinswoningen, studentenkamers en assistentieflats, omgeven door een grote parktuin van 4.600 vierkante meter.

Na een leegstand van 15 jaar krijgt de voormalige Acco-site een nieuwe toekomst. Vrijdagmiddag werd de eerste steen gelegd van de nieuwe duurzame woonwijk van twee hectare en een parktuin van 4.600 vierkante meter. Daarmee is Burenberg een mooi voorbeeld van de weg die de stad Leuven inslaat om onderbenutte of braakliggende terreinen te activeren en om te vormen tot leefbare, duurzame en inclusieve woongebieden. De vroegere Acco-drukkerij maakt plaats voor kwalitatief wonen in het groen, en het voormalige kloostergebouw wordt op een duurzame wijze gerenoveerd met respect voor de aanwezige erfgoedwaarden.

Werken duurzame wijk Burenberg gestart met eerstesteenlegging

“Deze site past volkomen in de ruimere herontwikkeling van de Leuvense Benedenstad. Het is een mooi voorbeeld van hoe we in onze snelgroeiende steden verloederde en onderbenutte sites kunnen omvormen tot inclusieve en duurzame woonwijken, voorzien van groen en open ruimte mét respect voor erfgoed. In de toekomst vind je hier een evenwichtige mix van jong en oud, met, appartementen, studentenkamers, eengezinswoningen en zorg. Samen met de omwonenden schaafden we het project zodanig bij, zodat het vlot aansluit bij het bestaande weefsel. Zo betekent dit project ook een meerwaarde voor de buurt ”

Schepen Carl Devlies.


Werken duurzame wijk Burenberg gestart met eerstesteenlegging

Duurzame wijk

Het duurzame aspect van de Burenbergsite startte al voor de bouw van het woonproject. Zo hergebruikt ION de bakstenen van de gesloopte gebouwdelen voor de heropbouw van het voormalige klooster en worden zoveel mogelijk oude materialen gerecupereerd. Dankzij het gebruik van een geothermisch warmtenet, in combinatie met passieve koeling, wordt de volledige site 100 procent fossielvrij verwarmd/gekoeld en wordt de CO2-uitstoot op Burenberg tot 80 procent gereduceerd. De slimme waterhuishouding op de site is eveneens een belangrijk duurzaamheidsaspect. Hierbij legt ION de klemtoon op de recuperatie en infiltratie van regenwater en het gebruik van groendaken.

“Dankzij een geothermisch warmtenet, dat gekoppeld wordt aan zonnepanelen op de daken van de gebouwen (die dankzij een getrapte structuur optimaal bezond worden), wordt maximaal ingezet op lokaal geproduceerde hernieuwbare energie. Deze ingrepen, in combinatie met onder meer een biodiverse groenaanleg en een slimme waterhuishouding, beperken de ecologische voetafdruk aanzienlijk. Zo goed als alle appartementen en woningen voldoen hierdoor aan de BEN-normen.”

Jascha Rondou van POLO Architects


Werken duurzame wijk Burenberg gestart met eerstesteenlegging
Burenberg wordt een twee hectare grote woonwijk met 127 appartementen en studio’s, 16 ééngezinswoningen, 29 co-living kamers, 67 studentenkamers, 15 sociale appartementen en een woonzorgcentrum met 46 woonzorgkamers en 27 assistentieflats. Te midden van dit alles komt een heus stiltegebied waar ook de buurtbewoners welkom zijn om even te ontsnappen aan de drukte van de stad. Voor de bewoners van Burenberg wordt deze schitterende groene ruimte de centrale ontmoetingsplek.

Parktuin met terrassen

De 4.600 vierkante meter grote parktuin bestaat uit twee terrassen, gebruik makend van de natuurlijke helling van het terrein. De verschillende niveaus zorgen voor een aangename dynamiek. Een centrale trap verbindt de twee delen voor voetgangers en dankzij een helling is de volledige parktuin ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De stadswijk wordt volledig autoluw en het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen als de fiets en het openbaar vervoer zullen aangemoedigd worden.

In de parktuin van Burenberg staat biodiversiteit voorop. De graszones blijven beperkt tot de centraal gelegen functionele zones waar je kan zitten of picknicken en waar de kinderen kunnen spelen. Aan de randen ligt de klemtoon op kleurrijke bloemenweides, bloemenborders en diverse inheemse bomen. De grote lindeboom aan het klooster blijft bewaard, terwijl er daarnaast vooral nieuwe toekomstbomen aangeplant worden.

“De Burenbergsite draagt door de creatie van een echte groene long te midden van de stad zijn steentje bij aan de brede duurzaamheidsdoelstellingen van Leuven 2030. Als ontwikkelaar helpen we graag steden en gemeenten, zoals Leuven, om dergelijke projecten te realiseren met onze expertise in de combinatie van duurzaam en kwalitatief wonen.”

Kristof Vanfleteren van ION.


Werken duurzame wijk Burenberg gestart met eerstesteenlegging
Het masterplan van het project Burenberg werd opgemaakt door BUUR. Voor de architecturale uitwerking van de site werd een beroep gedaan op aNNo Architecten, die instaan voor de renovatie van het kloostergebouw, en op POLO Architects, OYO Architects en C+S Architects. Door een nauwe samenwerking tussen deze toparchitecten, ontstond een totaalconcept dat gekenmerkt wordt door een aangename eenheid in verscheidenheid. Als alles volgens de huidige planning kan verlopen, zullen de eerste units in het najaar van 2024 worden opgeleverd. ​