Woonleningen

Welke kosten horen bij een woonlening?

Welke kosten horen bij een woonlening?
Aan een hypotheeklening hangen verschillende types van kosten vast. Je betaalt immers kosten voor de notaris, de bank en de overheid. Wij zetten alle kosten van een woonlening voor jou op een rijtje.

Kosten voor de notaris

Wil je een hypothecaire lening, dan zal je bij de notaris moeten passeren. Je zal zijn ereloon uiteraard dienen te betalen. Hier kan je dit exact berekenen.

Kosten voor de bank

  • Dossierkosten: deze worden wettelijk beperkt tot maximaal 500 euro, al kan daar bij een overbruggingskrediet nog eens 300 euro bijkomen. Soms kan je hierover onderhandelen met de bank en een lager bedrag overeenkomen, maar soms ook niet.
  • Schattingskosten voor je woning: soms zijn het medewerkers van de bank die de schatting op zich nemen, een andere keer zijn het externe specialisten. Gemiddeld moet je rekenen op een kostprijs van om en bij 250 euro voor de schatting.
  • Raadplegingskosten Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP): de bank controleert hoeveel andere leningen je lopen hebt en of je die steeds tijdig terugbetaalt. Wordt je krediet goedgekeurd, dan zit de kost hiervoor meestal vervat in de globale dossierkosten. Weigert de bank dit, dan mag ze je deze kosten aanrekenen, al doen de meeste banken dit niet.

Kosten voor de overheid

Welke kosten betaal je voor de overheid?
  • Registratierecht: dit kost je 1% van het kredietbedrag. Opgelet, dit is niet hetzelfde als de registratierechten voor de aankoop van je woning.
  • Inschrijving in het hypotheekregister: hier gaat het over het effectieve inschrijvingsrecht. Je betaalt hiervoor 0,3% van je kredietbedrag.
  • Hypothecaire opzoekingen: de notaris zoekt heel wat informatie op over de juridische situatie van je nieuwe woning: de huidige eigenaar, rust er nog een hypotheek op de woning, openstaande belastingschulden, ...
  • Ereloon van de ontvanger Rechtszekerheid

Wil je meer weten over de kosten die met een woonlening gepaard gaan? Maak dan een afspraak bij een onafhankelijk kredietmakelaar.

Ook interessant