Je lening overzetten naar een andere woning: kan dat wel?

  BE   Bron: Credishop
Je lening overzetten naar een andere woning: kan dat wel?
Je hebt een lening lopen voor je bestaande woning, maar bent vastbesloten om een nieuwe te kopen. Kan je je lening behouden en gewoon het pand wijzigen in de kredietovereenkomst?

Jazeker. Dit noemen we een pandwissel of hypotheekoverdracht. Je hypothecaire lening blijft dan gewoon lopen en in de akte wordt je nieuwe woning vermeld in plaats van je oude. Je moet hiervoor wel langsgaan bij de notaris.

Voordeel van een pandwissel

Bij een pandwissel of overdracht van hypotheek behoud je dus je bestaande woonlening, waardoor je geen herfinanciering hebt en dus geen wederbeleggingsvergoeding (de zogenaamde boete, beperkt tot 3 maanden intresten) moet betalen.

Je hebt wel eigen middelen nodig

In het geval dat we in de inleiding beschrijven, gaan we ervan uit dat je jouw bestaande woning verkoopt en een nieuwe aankoopt. Je bestaande hypothecaire lening wordt niet terugbetaald, maar je vraagt de bank om de bestaande hypothecaire inschrijving over te brengen naar je nieuwe woning. Voor de aankoop van die nieuwe woning heb je bijgevolg geen nieuwe woonlening nodig. In die zin moet je dus wel over eigen middelen beschikken.

Wat als je niet over voldoende eigen middelen beschikt?

Heb je niet voldoende eigen middelen om de aankoop van je woning te financieren, of wil je een bijkomend budget voor werken, dan kan de bank je een nieuw krediet toestaan. Als je dan een hoger bedrag gaat moeten lenen dan bij de oorspronkelijke woonlening, dan zal de bank voor dit bedrag een bijvoeglijke hypotheekstelling vragen.

Wat bedoelen we precies? We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld. De oorspronkelijke hypothecaire waarborg was € 100.000. Momenteel heb je nog € 80.000 kapitaal openstaan. Dun heb je nu een marge van € 20.000. Maar wat gebeurt er als je eigenlijk € 50.000 nodig hebt? Dan overschrijd je deze marge en heb je dus € 30.000 extra nodig (in vergelijking met de oorspronkelijke hypothecaire waarborg). De bank zal dan een bijvoeglijke hypotheekstelling nemen van € 30.000, met alle bijhorende kosten. In dit laatste geval kan het ook zijn dat de bank als bijkomende waarborg aan jou vraagt om ook voor dit bedrag een schuldsaldoverzekering af te sluiten. En die zal dan duurder uitvallen, want je bent intussen wel weer wat ouder geworden.

Moet de bank een pandwissel toestaan?

Neen. De bank zal je vraag behandelen alsof het een nieuwe kredietaanvraag betreft. Ze maakt dus opnieuw een evaluatie van je inkomen, je bestaande kredietengagementen, etc. Zelfs al verandert er niets aan het bedrag dat je moet terugbetalen. Sowieso zal er een schatting moeten gebeuren van de woning waarnaar je de hypothecaire inschrijving wilt overbrengen.

Welke kosten komen er kijken bij een pandwissel?

  • Kosten voor een nieuwe schatting
  • Kosten die je aan het Kantoor Rechtszekerheid zult betalen. Daar dient immers een doorhaling te gebeuren van de hypothecaire inschrijving op je vroegere woning en zal er een verhuis plaatsvinden van de inschrijving naar de nieuwe woning.
  • Dossierkosten voor de bank.

Is een pandwissel altijd interessanter?

Neen, alles hangt af van je persoonlijke situatie. Stel dat je bij een nieuwe lening een beduidend lagere rentevoet kunt krijgen. In zo’n geval is een nieuwe hypothecaire lening mogelijk voordeliger dan een pandwissel.

Specialisten helpen je

Of een pandwissel of een nieuwe woonlening de beste oplossing is voor jou, is specialistenwerk. Je hoeft de vergelijking niet zelf te maken. Laat dit over aan een onafhankelijk kredietmakelaar. Maak meteen een afspraak!

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo