Wat is een servitudeweg en wie is ervoor verantwoordelijk?

  BE   Bron: Logic-Immo
Wat is een servitudeweg en wie is ervoor verantwoordelijk?
Een servitudeweg is een doorgangsweg tussen twee eigendommen. Het is een ‘apart geval’ in het eigendomsrecht, en het heeft in het verleden al voor heel wat hoogoplopende discussies gezorgd. Laten we dus even de wettelijke bepalingen van een servitudeweg op een rijtje zetten.
Zo’n doorgangsweg is nodig als er achter je huis nog een aantal percelen liggen, met bijvoorbeeld landbouwgrond, een boomgaard of enkele tuinen. De eigenaars van die percelen moeten hun stuk grond immers ook kunnen bereiken, en dat kan via een servitudeweg naast je eigendom.

Doorgang geven is verplicht

Je bent steeds verplicht om de servitudeweg vrij te houden, doorgang geven aan de eigenaars van de aanpalende eigendommen is immers verplicht. Het doorgangsrecht is hier van kracht, dat bepaalt dat de doorgang niet verminderd, verhinderd of ongemakkelijk gemaakt mag worden.

Dit doorgangsrecht vervalt wanneer de eigenaar van de servitudeweg de doorgang voor derden heeft laten beperken. Hij kan dat doen via een noteriële akte, die alleen door de eigenaar kan worden opgevraagd bij de notaris, of door een overeenkomst met de vrederechter te sluiten, op voorwaarde dat alle betrokken partijen (de eigenaar en de buurtbewoners) akkoord gaan.

Het onderhoud van de servitudeweg

Een servitudeweg moet natuurlijk ook onderhouden worden. De gebruiker van de servitudeweg heeft het recht om alle werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om de weg te onderhouden en te gebruiken. Uiteraard moet de gebruiker dit ook betalen. Als ook de eigenaar van de weg de weg gebruikt, dan spreekt het voor zich dat ook hij betaalt voor het onderhoud.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo