Vastgoed

Waarop moet u letten als u een bouwgrond koopt?

Het kopen van een bouwgrond is één van de belangrijkste aankopen uit ons leven. Vooraleer u tot de aankoop overgaat, zijn er bepaalde zaken die uw volste aandacht verdienen. Wij zetten die verschillende zaken voor u op een rijtje in een handige checklist. De ene bouwgrond is de andere niet, zoveel is zeker. Daarnaast zijn de mensen die een bouwgrond kopen en uiteindelijk er niet mee konden doen wat ze in gedachten hadden al lang niet meer op één hand te tellen. Opdat u geen kat in een zak zou kopen, controleert u best de volgende zaken als u van plan bent een bouwgrond te kopen.

Checklist voor het kopen van een bouwgrond

Bij iedere bouwgrond die u bekijkt, maakt u best een overzicht van de verschillende kenmerken van de bouwgrond. Onderstaand overzicht helpt u hierbij op weg.

Kenmerken bouwgrond

Bij iedere bouwgrond is het nuttig ten minste de volgende zaken op te lijsten zodat u een gestructureerd overzicht kan bijhouden van interessante bouwgronden:
 • Adres
 • Prijs
 • Grootte (in oppervlakte)
 • Breedte
 • Diepte
 • Contactgegevens

Een bouwgrond kopen: de ligging

Daarnaast is het ook handig om meer te weten over de ligging van de bouwgrond en wat er zoal in de buurt gelegen is:
 • Scholen in de buurt?
 • Ziekenhuis in de buurt?
 • Winkels in de buurt?
 • Verbindingswegen in de buurt?
 • Openbaar vervoer in de buurt?
 • Veilige fietspaden & wegen?
 • Oriëntatie bouwgrond?
 • Veel of weinig hinder van lawaai en/of geur?
 • ...

Wat er in de (nabije) omgeving ligt van een bouwgrond, kan bepalend zijn voor het al dan niet overgaan tot een aankoop. Veel scholen in de buurt evenals winkels betekent dat u dagelijks minder grote afstanden moet doen. Ligt de bouwgrond echter ver van alle verbindingswegen, dan weegt de nabijheid van scholen en winkels misschien toch niet op.

Dit is een denkoefening die ieder persoonlijk voor zich moet maken. Wel is het zo dat nabijheid van faciliteiten en verbindingswegen kan doorwegen op de verkoopsprijs.

Stedenbouwkundige vergunningen

Vooraleer u een bouwgrond aankoopt, moet u de stedenbouwkundige attesten bekijken. Het eerste attest vertelt je of het inderdaad om een bouwgrond gaat i.p.v. om een landbouwgrond of recreatiegrond. Het tweede attest beschrijft de voorwaarden waaraan het gebouw moet voldoen dat op de bouwgrond gebouwd zal worden.

Let zeker ook op de vermelde bouwvoorschriften. Zo kan hierin opgelegd worden tot hoever je van de grens van je grond mag bouwen, hoeveel bouwlagen het gebouw mag hebben, hoe de vorm van het dak mag/moet zijn, of er een garage of carport mag aangebouwd worden, … De bouwvoorschriften zijn dus zeker iets om rekening mee te houden en kunnen een bouwgrond maken of kraken als blijkt dat jouw bouwplannen wel of niet te realiseren zijn op een bepaalde bouwgrond.

Andere kenmerken

Andere zaken waar u nog rekening mee kan houden, zijn kenmerken als overstromingsgevaar, het bodemattest, of de grond vrij is van lasten en schulden, enzovoort.

Let er bij elke bouwgrond telkens ook op of er nog bijkomende kosten zullen zijn. Moet de bodem bijvoorbeeld verlaagd of aangevuld worden? Moeten er bomen gekapt worden? Enzovoort.

Bovenstaande checklist zal u al een heel eind helpen bij het oplijsten van verschillende interessante bouwgronden en het uiteindelijke kiezen voor één bepaalde bouwgrond.
Veel succes!

Ook interessant