Voorstellen gerangschikt voor woonproject Schipperskaai Gent

  BE   24 december 2013 Bron: Sogent
Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent heeft de rangorde vastgelegd van de drie mogelijke partners voor de ontwikkeling van de Schipperskaai aan de Oude Dokken. DOK9000, het team rond projectontwikkelaars Re-Vive, Vanhaerents Development en Van Roey Vastgoed, kwam daarbij als eerstgerangschikte uit de bus. Opvallend in dit voorstel zijn onder meer de diversiteit in woningen en publieke ruimtes, de aandacht voor collectiviteit en de verregaande ambities op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid. Meteen na nieuwjaar gaan de onderhandelingen met deze kandidaat van start. Als alles vlot verloopt, ondertekent sogent na de zomer met deze kandidaat een overeenkomst. In de loop van 2015 kunnen de werken dan beginnen.

De komende jaren verrijzen in het volledige gebied rond de Oude Dokken ongeveer 1500 woningen. Het deel aan de oostzijde van het Handelsdok komt het eerst aan de beurt. Langs de Schipperskaai komen ongeveer 350 woningen, woongroen, een basisschool, een crèche en een sporthal.

Voor de bouw van de woningen (verdeeld over drie bouwvelden) en de aanleg van twee zones voor woongroen gaat sogent in zee met een private partner. Dat is een team dat uit verschillende partijen (zoals ontwikkelaars, architecten, duurzaamheidsspecialisten, financiële experten, enzovoort) is samengesteld.

Procedure

In februari 2012 lanceerde sogent het selectiedossier ‘Wonen aan de Schipperskaai’. Daarmee ging de zoektocht naar een private partner voor dit project van start. Dertien teams dienden hun kandidatuur in. Op basis van criteria als visie, ervaring en teamsamenstelling liet een beoordelingscommissie drie kandidaten toe tot een tweede fase. In oktober van dit jaar dienden deze kandidaten hun projectvoorstel in. Daarin stonden de thema’s stadsontwikkeling en architectuur, duurzaamheid, projectaanpak en betrokkenheid, en financiële draagkracht cruciaal.

Op woensdag 18 december heeft het directiecomité van sogent deze drie kandidaturen gerangschikt. Dat gebeurde op basis van het advies dat een beoordelingscommissie, onder leiding van professor André Loeckx (hoogleraar aan het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven), een maand eerder uitbracht. Op haar beurt baseerde deze commissie haar advies op voorafgaande aanbevelingen van onder meer het externe kwaliteitsteam Oude Dokken én van burgers. Deze laatsten formuleerden hun advies tijdens een dialoogcafé waarbij de drie ontwerpteams hun ideeën voorstelden aan een mix van een honderdtal buurtbewoners, Gentenaars en andere geïnteresseerden.

wWoonproject Schipperskaai Gent

DOK9000

In het voorstel van DOK9000 waardeert de beoordelingscommissie de specifieke invalshoeken, zoals collectiviteit, levensloopbestendigheid en diversiteit. Deze hebben, volgens het verslag van de commissie, geleid tot de juiste keuzes en een boeiende uitwerking.

Voor de inrichting van het openbaar domein gaat het voorstel uit van het gemak van voetgangers en fietsers en een hoge belevingswaarde voor alle leeftijdsgroepen. Een prima uitgangspunt, volgens de beoordelingscommissie. Op verschillende vlakken is het voorstel bovendien bijzonder ambitieus. Dat is onder meer zo op het vlak van mobiliteit en parkeren. Eén bouwveld is helemaal verkeers- en parkeervrij en het noordelijke deel van de Koopvaardijlaan wordt een parkweg. Daarnaast gaat de kandidaat voor een volledig energieneutraal project (in de gebruiksfase). Dat kadert perfect in de beleidsambities van de Stad Gent omtrent klimaatneutraliteit. Met een waarde van 93,9 stelt de kandidaat een zeer hoge score op de duurzaamheidsmeter voorop. Dat overstijgt ruimschoots de verwachtingen. Tot slot beschrijft het verslag van de beoordelingscommissie continuïteit, een sterke regie, open dialoog en een correct plan van aanpak als belangrijke troeven van dit voorstel.

Maquette

Vanaf zaterdag 21 december 2013 kan iedereen de maquette van het voorstel bekijken bij sogent (Voldersstraat 1, 9000 Gent), in de tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping. Die is toegankelijk van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur op weekdagen en van 10 tot 17 uur op zaterdag, ook tijdens de kerstvakantie. Gesloten op donderdag 26 en vrijdag 27 december 2013 en op donderdag 2, vrijdag 3 en maandag 6 januari 2014.

Maquette woonproject Schipperskaai Gent

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo