Vlaamse sociale woningbouw krijgt extra middelen

  BE   5 oktober 2020 Bron: Confederatie Bouw
Vlaamse sociale woningbouw krijgt extra middelen
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is verheugd over de relancemaatregel om extra geld te investeren in sociale woningbouw. Vlaams minister van wonen, Matthias Diependaele, zal bijkomend 50 miljoen euro vrijmaken bij de lancering van de volgende Constructieve Benadering Overheidsopdrachten-procedure (CBO). Met die CBO biedt de Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen (VMSW) privébedrijven jaarlijks de mogelijkheid om sociale woningen te realiseren. Maar vandaag zet de Vlaamse regering er versterkt op in. Deze relancemaatregel biedt een hefboom om op korte termijn broodnodige werven te creëren voor de bouwbedrijven in Vlaanderen, die de afgelopen coronaperiode hun orderboeken aanzienlijk zagen slinken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de vraag naar zo’n gerichte maatregel groot is binnen de sector. Voorts wijst de VCB erop dat het versnellen van de CBO-procedure en het op regelmatige tijdstippen voortzetten van de oproepen, bouwbedrijven de kans geeft om zich gedegen voor te bereiden, en bovendien gaat het om een eerste, positieve stap om de markt te helpen stabiliseren.

Relanceplan

Jaarlijks lanceert de VMSW een CBO-oproep voor 130 miljoen euro. De bijkomende 50 miljoen euro beantwoordt aan het VCB-voorstel in haar relanceplan om de sector op korte termijn opnieuw vlot te trekken. En de huidige onzekerheid te helpen wegwerken.

In tegenstelling tot de gewone procedure voor het realiseren van sociale woningen, zorgt binnen de CBO-procedure de aanbieder (de aannemer) zelf voor het ontwerp (conform de bestekken van de sociale woningbouw) en brengt die zelf ook de gronden in. Deze aanpak heeft zowel voor de Sociale huisvestingsmaatschappijen als voor de private sector een aantal voordelen. Via de CBO formule kan immers tijd worden gewonnen omdat de sociale huisvestingsmaatschappijen geen bijkomende gronden moeten verwerven en ook omdat de private sector op basis van de technische bestekken zelf een ontwerp kan maken. Het gaat om een geschikt instrument om een relancebeleid te voeren en tegelijkertijd op korte termijn te zorgen voor een extra aanbod aan sociale huur- en koopwoningen.

“Gegeven de huidige daling in de orderboeken van heel wat woningbouwers is dit het juiste moment om te voorzien in extra middelen voor deze formule. Het optrekken van de budgettaire middelen voor de CBO-formule is een goede eerste stap binnen het relancebeleid. Bovendien maakt deze formule het ook mogelijk om sociale woningen versneld in te brengen in lopende, gemengde stadsvernieuwingsprojecten”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo