Positief voor bouwsector dat wordt ingezet op investeringen en groei

  BE   29 september 2020 Bron: Bouwunie
Positief voor bouwsector dat wordt ingezet op investeringen en groei
De Vlaamse regering lanceert een relanceplan waarin 4,3 miljard euro wordt vrijgemaakt om de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen te versterken. Bouwunie is tevreden dat er resoluut wordt gekozen om te investeren en hoopt snel de verdere concretisering te mogen zien.

“Het is goed nieuws dat de Vlaamse regering durft inzetten op groei en investeringen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “Om de vooropgestelde 80 procent tewerkstellingsgraad te bereiken wordt gekozen voor een ruim investeringsbeleid en extra focus op herscholing om mensen aan een job te helpen. Door extra overheidsinvesteringen in infrastructuur en de verduurzaming van ons gebouwenpatrimonium zal de bouwsector een belangrijke rol spelen om mensen aan het werk te zetten. We juichen toe dat de regering werk wil maken van een sneller vergunningsbeleid en kortere beroepsprocedures. Ook het aanpakken van de bureaucratie en het stopzetten van ‘regelneverij’ klinkt bij de bouwaannemer als muziek in de oren.”

Er is de ambitie om een grootschalig programma op te starten om renovatie van woningen en andere gebouwen te versnellen. “Dat is goed en noodzakelijk”, aldus Jean-Pierre Waeytens, “95 procent van alle woningen in Vlaanderen moet tegen 2050 gerenoveerd worden om de klimaatdoelen te halen. We vragen dan ook om dit programma nu snel concreet te maken. Uit een bevraging die Bouwunie begin deze maand voerde bij 375 bouwondernemers blijkt dat bij een derde van de aannemers dit najaar het werkvolume afneemt. Voor 2021 verwacht 45 procent minder opdrachten dan in 2020. Om de economie aan te zwengelen is snelle actie vereist. We kijken uit naar de uitrol van de maatregelen.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo