Investeringsintenties septemberverklaring zo snel mogelijk concretiseren

  BE   29 september 2020 Bron: Confederatie Bouw
Investeringsintenties septemberverklaring zo snel mogelijk concretiseren
De septemberverklaring van gisteren bevat volgens de VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) een aantal positieve elementen voor de bouw omdat zij het kader schept voor belangrijke bouwinvesteringen. De VCB rekent er nu op dat concretere maatregelen en investeringsbeslissingen zo snel mogelijk zullen volgen en al in de begroting voor 2021 zullen worden ingeschreven.

Minister-president Jambon heeft vandaag een aantal belangrijke ambities uitgesproken zoals de realisatie van een grootschalige renovatieprogramma, een sterke inzet op hernieuwbare energie, extra middelen voor de green deal tegen de droogte, meer investeringen in fietsinfrastructuur, scholen, ziekenhuizen, sportinfrastructuur en monumenten, de ontwikkeling van een groen openbaar vervoer en van nieuwe sluizen en tot slot nog de verwezenlijking van Oosterweelverbinding.

De septemberverklaring stelde een Vlaams relanceplan van in totaal 2,7 miljard euro voorop. Maar het is nog niet duidelijk in welke mate dit plan precies de bouw zal bevorderen. Daarvoor zijn de opgesomde maatregelen nog te weinig concreet. De VCB heeft wel al kunnen berekenen dat het deel van het relanceplan ten gunste van de bouw een belangrijk multiplicatoreffect zal hebben en dus de economische groei in Vlaanderen sterk kan bevorderen.

Voor de verdere concretisering van de vooropgestelde ambities op het vlak van woningbouw denkt de VCB onder meer aan een verhoging van het drempelbedrag om gebruik te kunnen maken van de verzekering gewaarborgd wonen. Om het huidige renovatieritme minstens te verdrievoudigen denkt de VCB ook aan de verhoging van de premies en aan de verlaging van de fiscale rechten (zoals de registratierechten).

De minister-president riep in zijn septemberverklaring op tot meer samenwerking tussen private en publieke sector. De VCB vraagt de overheid daarvoor opnieuw meer te investeren in evenwichtige PPS-projecten. De VCB heeft nog in 2019 samen met de voormalige Vlaamse regering een PPS-charter afgesproken en roept regionale en lokale overheden van het evenwichtige kader van dit charter gebruik van te maken. Dat gebeurt tot nu toe te weinig.

De VCB staat ook zeer sterk open voor het pleidooi van minister-president Jambon om de vergunningen te versnellen. Een uitbreiding van het aantal rechters in de Vlaamse raad voor vergunningsbetwistingen is daartoe een eerste stap. Maar er moet veel meer gebeuren. Procedures moeten dringend verder worden ingekort.

Van groot belang was ook het pleidooi van minister-president Jambon om maximaal gebruik te kunnen maken van Europese subsidies voor de investeringen die tot de bevoegdheid van de Vlaamse regering behoren. Met name voor de voorgestelde renovatiegolf en infrastructuurwerken is deze Europese subsidiëring een cruciale hefboom.

De impact van de septemberverklaring op de bouw is door het gebrek aan concretiseringen nu nog moeilijk in te schatten. In een aantal subsectoren van de bouw hebben de bedrijven nog altijd af te rekenen met te beperkte orderboeken. De septemberverklaring schept alvast een positief kader maar bevat voorlopig nog onvoldoende concrete elementen om die aannemers gerust te stellen en het vertrouwen te herstellen. De uitvoeringscapaciteit is nochtans aanwezig. Juist daarom zal een Vlaams investeringsbeleid met concrete maatregelen voor de bouw snel tot een economische relance kunnen leiden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo