VCB pleit voor renovatiegolf en grootschalige infrastructuurwerken

  BE   25 september 2020 Bron: Confederatie Bouw
VCB pleit voor renovatiegolf en grootschalige infrastructuurwerken
Naar aanleiding van de septemberverklaring op 28 september roept de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) de Vlaamse regering op tot een krachtige impuls voor de Vlaamse economie. De Vlaamse begroting voor 2021 zal het verschil moeten maken, de Vlaamse economie op korte termijn terug op kruissnelheid moeten krijgen en de huidige onzekerheid uit de markten moeten halen. Volgens de VCB zal de Vlaamse regering vanaf 2021 een energetische renovatiegolf tot stand moeten brengen en tegelijk de mobiliteitsinfrastructuur versneld moeten verbeteren.

De VCB heeft in haar relanceplan voor de bouw al duidelijk berekend dat hierdoor gedurende twee jaar een extra groei van het bruto regionaal product van meer dan 2% mogelijk wordt. Bovendien is het essentieel dat de Vlaamse regering dan klaar is om tegen 15 oktober in overleg met de federale regering en de twee andere gewestregeringen duidelijke relancevoorstellen bij de Europese commissie in te dienen die voor Europese cofinanciering in aanmerking komen.

Vermits het energie- en woonbeleid tot de bevoegdheden van de regio’s behoren moeten de projecten ook op dit niveau worden uitgewerkt en via de federale regering tijdig aan de Europese instanties worden overgemaakt. De federale overheid maar ook de gewestelijke overheden moeten volop de kans krijgen om van Europese subsidies gebruik te maken. Die lopen voor België in totaal op tot 5 miljard euro. De Vlaamse regering moet bij haar begrotingsbesprekingen voor 2021 nu al de aanzet tot die cofinanciering geven.

De grootschalige energetische renovatiegolf die de VCB voorstelt, heeft niet alleen betrekking op woongebouwen maar op alle gebouwen, dus ook op schoolgebouwen, woonzorgcentra, culturele en sportcentra, gemeentehuizen en andere administratieve gebouwen. De Vlaamse regering kan met haar uitgebreid gebouwenpatrimonium op dit vlak een voorbeeldfunctie vervullen. Voor de verbetering van de mobiliteitsinfrastructuur denkt de VCB vooral aan het wegwerken van missing links maar ook aan een grootschalige operatie om de onderhoudsachterstand van wegen en waterwegen in te halen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo