VCB rekent op maximale Europese cofinanciering voor renovatiegolf

  BE   18 september 2020 Bron: Confederatie Bouw
VCB rekent op maximale Europese cofinanciering voor renovatiegolf
Foto: Recticel Insulation
Voor de relance van de Europese economie voorziet de Europese commissie in een herstelfonds van 750 miljard euro waarvan ongeveer 5 miljard euro voor BelgiŽ. De Europese commissie geeft daarbij zelf aan dat een groot deel van de inspanningen van de gebouwensector moet komen wegens haar groot aandeel (ongeveer 40%) in de CO2-uitstoot en de energieconsumptie. De VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) roept de gewestregeringen op om al tegen midden oktober concrete plannen voor de realisatie van een renovatiegolf in de gebouwensector klaar te stomen en daarvoor dan maximaal Europese cofinanciering aan te trekken.

In Vlaanderen is de nieuwbouw al zeer energie-efficiŽnt. De CO2-uitstoot van gebouwen is vooral te wijten aan de bestaande gebouwen die nog van voor 2006 dateren, d.w.z. van voor de introductie van de EPB-regelgeving. Om dit probleem aan te pakken moet de energetische renovatiegraad drie maal hoger zijn dan vandaag. Pas dan zal het lukken om tegen 2050 de doelstelling te halen om alle gebouwen energie-efficiŽnt te maken.

De VCB roept de gewestregeringen dan ook op om hier volop op inzetten. De gewestregeringen kunnen hier als opdrachtgever het voorbeeld geven door zelf voluit te investeren in de renovatie van schoolgebouwen, van sociale woningbouw, van ziekenhuizen en woonzorgcentra. Maar tegelijk moeten zij hefbomen ontwikkelen om ook andere opdrachtgevers (lokale overheden, private en particuliere opdrachtgevers) tot extra renovatie-investeringen aan te zetten. Bovendien moeten deze renovaties gepaard gaan met het verwijderen van de aanwezige asbest. Hiervoor dienen de gewestregeringen in een extra ondersteuning te voorzien vermits zowat 90% van de oude gebouwen asbest blijken te bevatten.

Op Vlaams niveau wordt voor de renovatie van gebouwen bijvoorbeeld gewerkt aan derdebetalersystemen. Die systemen worden door private partijen gefinancierd en vergen dus geen extra publieke middelen. Maar zij zijn onvoldoende om een grootschalige en grondige renovatie van gebouwen tot stand te brengen. Precies Europese cofinanciering zou een passende financiŽle hefboom vormen om tot een grondige energetische renovatie te kunnen overgaan.

De gewesten mogen de kans dus niet voorbij laten gaan om tegen midden oktober hun projecten voor de realisatie van een renovatiegolf in te dienen bij de Europese Commissie zodat die voor de nodige cofinanciering kan zorgen.

De VCB heeft in het kader van haar relancevoorstellen al duidelijk aangegeven dat een energetische renovatiegolf samen met haar andere vraaggestuurde maatregelen gedurende twee jaar de economische groei met 2% van het bruto regionaal product kan doen toenemen. De cofinanciering vanuit Europa kan de relance op een nog hoger niveau brengen. Vervolgens komt het erop aan, zeker voor grootschalige renovatieprojecten, tijdig de vergunningsprocedures te kunnen afronden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo