Wedstrijden en awards

Vijf nominaties voor de Gouden Piramide 2024 bekend

Vijf nominaties voor de Gouden Piramide 2024 bekend
De genomineerde opdrachtgevers voor de Gouden Piramide 2024 geven antwoorden op de grote maatschappelijke vraagstukken waar Nederland de komende tijd voor staat. Of het nu gaat om het inspelen op klimaatverandering, het creëren van een gezonde leefomgeving, het aanbieden van plekken voor goed onderwijs of het aan de stad toevoegen van wonen, werken en andere functies. Bestaande gebouwen en gebieden revitaliseren, staat in hun opdrachten centraal.

Voor de Gouden Piramide 2024, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling, zijn de volgende partijen genomineerd:

Meelhattan BV met De Meelfabriek, Leiden

Ontwikkelaar Ab van der Wiel kocht de leegkomende meelfabriek in Leiden, nadat hij geïnspireerd was geraakt door de rauwe industriële gebouwen in het Meatpacking District in New York. Van der Wiel zette in op behoud en herontwikkeling van de monumentale gebouwen, een langjarig proces. Het programma bevat meerdere functies die een toevoeging vormen voor de stad, waaronder ook studentenhuisvesting en betaalbare werkruimtes.

Vijf nominaties voor de Gouden Piramide 2024 bekend

Nimeto met Nimeto maakt ruimte, Utrecht

Opdrachtgever en mbo-vakschool Nimeto wilde heel bewust door in het bestaande pand dat eind jaren '60 van de vorige eeuw werd gebouwd. Maar er was wel een ingrijpende vernieuwing nodig. Nimeto trok een jonge architect aan en het onderzoeksbureau Mevrouw Meijer werd ingehuurd voor een ontwerpend onderzoek. Hier deden drie architecten aan mee. Met een aantal forse ingrepen is het gebouw, inclusief de omgeving, klaargemaakt voor een tweede leven.

Vijf nominaties voor de Gouden Piramide 2024 bekend

MWPO en Beauvast met Transformatie Rode Weeshuisstraat, Groningen

In de binnenstad van Groningen transformeerden ontwikkelaars MWPO en Beauvast twee voormalige V&D-panden. Daarnaast is er het nieuwe woongebouw Mercado gerealiseerd en richtte de gemeente de openbare ruimte van de Rode Weeshuisstraat opnieuw in. In totaal is 20.000 m2 aan leegstaande winkeloppervlakte uit de markt gehaald en vervangen door kantoren, woningen, horeca en een grote ondergrondse fietsenstalling.

Vijf nominaties voor de Gouden Piramide 2024 bekend

Gemeente Rotterdam met Getijdenpark Eiland van Brienenoord

Het Eiland van Brienenoord in Rotterdam moest natuurlijker en beter bereikbaar worden, met een mooiere inrichting. Deze opdracht van de gemeente leidde onder meer tot natuurvriendelijke oevers, nieuwe bruggen en uitkijkpunten. Participatie vond plaats met een Eilandberaad waarin betrokkenen mee dachten. Dit eerste project vanuit het gemeentelijke programma Rivieroevers is daarmee een voorbeeld voor andere riviergebieden, in Rotterdam en heel Nederland.

Vijf nominaties voor de Gouden Piramide 2024 bekend
Beeld: ©Arnoud Verhey

Stichting BOEi met Zuider Gymnasium, Rotterdam

Voor het Zuiderziekenhuis in Rotterdam kon de sloop worden afgewend. Herbestemmingsspecialist BOEi heeft het getransformeerd tot het eerste gymnasium 'op Zuid'. Bij de herontwikkeling is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en gezondheid. De toevoeging van hoogwaardig onderwijs op deze plek past in de ambities van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat inzet op verbetering van het toekomstperspectief voor de circa 240.000 inwoners in dit gebied.

Vijf nominaties voor de Gouden Piramide 2024 bekend
De Gouden Piramide is onderdeel van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp van de ministeries van BZK en OCW. De uitvoering en het juryvoorzitterschap zijn in handen van de Rijksbouwmeester.

Over het vervolg

Eind mei 2024 bezoekt de jury de vijf genomineerde opdrachtgevers. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt de winnaar tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10 oktober 2024 bekend. Daarbij ziet ook een publicatie het licht met daarin het juryverslag, een essay van de Rijksbouwmeester en besprekingen van de vijftien meest inspirerende opdrachtgevers (waaronder de genomineerden). De prijs bestaat uit een bedrag van 75.000 euro en een trofee.

Ook interessant