Architectuur

Verbouwproject ZNA valt in de prijzen op Bis

Verbouwproject ZNA valt in de prijzen op Bis
Foto: Frederik Van Allemeersch
Het renovatieproject op de ZNA Middelheimsite in Antwerpen is één van de vier laureaten op de Bis in Gent. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Bis samen met de Orde van Architecten – Vlaamse Raad een architectuurwedstrijd. Dit jaar lag de focus op circulariteit. Het renovatieproject, naar ontwerp van VECTOR HAUS ir.-architecten en MAKER architecten, vormde het medisch archief om naar kantoren. Het project charmeerde de jury omwille van de "demonteerbaarheid van dit grootschalige renovatieproject. Er is een grote flexibiliteit voor de invulling van de ruimtes en hun functies."

Uit 47 inzendingen koos de jury uit vier laureaten, waaronder de verbouwing van het medisch archief naar kantoorruimtes. De verbouwing is een opportuniteit om een globale circulaire strategie te ontwikkelen voor de hele ziekenhuisinstelling. Er werd naar systeemoplossingen gezocht voor scheidingswanden, plafonds, technische installaties ... die aanpasbaar zijn en gebouwd zijn met omkeerbare en low-tech verbindingen en duurzame en herbruikbare materialen. Het resultaat is de toepassing van specifieke oplossingen in een modulair, flexibel en generiek systeem.

Voor de indeling van de ruimtes is naar meerdere scenario’s gezocht om wijzigingen in functies en eisen mogelijk te maken. Dat gebeurt met behulp van een slim basisontwerp, zowel wat de architectuur als de technische uitrusting betreft.

De bestaande en nieuwe componenten worden in functie van de scenarioplanning en mogelijke toekomstige aanpassingen ontworpen en uitgevoerd om ze in hun levenscyclus zo efficiënt mogelijk in te zetten met als doelstelling de technische, functionele en economische waarde zo lang en zo hoog mogelijk te houden.

Zo worden componenten geconcipieerd voor herstel of onderhoud, voor flexibiliteit of hergebruik, voor herbestemming of demontage of voor recyclage. Voor het project werden verschillende TCO’s (Total Cost of Ownership) opgemaakt. Dat is een integrale analyse over de hele levenscyclus (productie, installatie, transport, gebruik, onderhoud, einde levensduur en verwerking).

Verbouwproject ZNA valt in de prijzen op Bis
Foto: Frederik Van Allemeersch

Verder werd het ‘kit-of-parts’-principe gehanteerd. Dat is een ontwerpconcept dat vertrekt van robuuste, polyvalente, compatibele en hanteerbare bouwcomponenten, net zoals montagespeelgoed. Die componenten zijn gevormd volgens een reeks maatprincipes en op een omkeerbare manier geassembleerd.

Dat optimaliseert hun productie- en bouwproces, vergemakkelijkt hun opslag en verhoogt hun potentieel voor hergebruik. Het doel van die systemen is niet alleen om oplossingen te standaardiseren door middel van eenvoudige modulariteit, maar vooral om de mogelijkheden voor hergebruik te verhogen door een maximalisering van de compatibiliteit.

Omkeerbare bouwprincipes zijn terug te vinden in alle toegepaste wanden. Behalve de in elkaar klikkende MDF-panelen, bevestigd met velcro-band, zijn onder andere ook zichtbare (onafgewerkte) gipsvezelplaten gemonteerd met omegaprofielen. Hierdoor zijn er geen perforaties in de beplating en kunnen de panelen één op één hergebruikt worden. Voor de beglaasde wanden is gebruik gemaakt van aluminium profielen, voornamelijk gebruikt in industrie- en stellingbouw, die door verbindingsstukken mechanisch aan elkaar gemonteerd worden. De gleuven in de profielen laten toe de glaslatten te bevestigen zonder blijvende beschadiging bij hergebruik.

Verbouwproject ZNA valt in de prijzen op Bis
Foto: Frederik Van Allemeersch

Juryverslag

"De demonteerbaarheid is ongetwijfeld de grote sterkte van dit grootschalige renovatieproject", motiveert de jury. "Het betreft hier niet louter technische herbruikbaarheid, maar er werd echt nagedacht over de volledige herbruikbaarheid van het pand, de materialen, de functies ... Er is een grote flexibiliteit voor de invulling van de ruimtes en hun functies en toekomstige veranderingen. Er werden verschillende scenario’s uitgewerkt die alle nog uitvoerbaar zijn, zonder dat je het gevoel hebt dat het gebouw een testcase is."

Modulariteit, met goede keuzes voor demontabele systemen op goed doordachte plekken, is hier tot het uiterste doorgedreven, terwijl het geheel architecturaal heel zuiver blijft.

Het project maakt duidelijk hoe modulair bouwen praktische toepassingen kan vinden. De sterke focus op de financiële levenscyclus van het project is een extra troef. De total cost of ownership wordt duidelijk in kaart gebracht. Tot slot is het project al uitgevoerd en blijkt het ook in praktijk te werken zoals het werd voorzien.

Ook interessant