Verbouwen als huurder? Het kan!

  BE   Bron: Logic-Immo
Als huurder voldoet een woning of appartement zelden 100 procent aan je wensen. Helaas kan je in principe niet zo maar gaan verbouwen en alles naar eigen inzicht gaan inrichten. Nochtans komen verbouwingen de algemene staat van het gebouw ten goede. Er is daarom een oplossing in het leven geroepen voor huurders die toch enkele renovatiewerken willen uitvoeren: het renovatiecontract.

Welke werken moet de verhuurder uitvoeren en welke de huurder?

Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor grote herstellingen en onderhoudswerken die noodzakelijk zijn door overmacht, door normale slijtage of door de ouderdom van het gebouw. De huurder moet dan weer zorgen voor het dagelijkse onderhoud en kleine herstellingwerken, zoals een lekkende kraan of ontstopte leidingen.

Maar wat als een huurder zelf bepaalde werken of verbouwingen wil uitvoeren, die niet noodzakelijk zijn of die in principe voor rekening van de eigenaar zijn? Vaak komen deze werken de staat van het gebouw ten goede, dus als eigenaar haal je hier vaak het nodige voordeel uit. Ga je als verhuurder akkoord met de werken, dan kunnen beide partijen een renovatiecontract opstellen, zodat je problemen achteraf vermijdt.

Het renovatiecontract onder de loep

Een renovatiecontract is een officiŽle overeenkomst die door beide partijen ondertekend moet worden. Het contract moet een duidelijke beschrijving geven van:
  • de werken die de huurder zal uitvoeren en de termijn die hij daarvoor nodig zal hebben.
  • de duur van de verbintenis, die niet noodzakelijk gebonden is aan de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de werken.
  • de tegenprestatie van de verhuurder. Dit kan het verminderen of het kwijtschelden van de huur zijn voor een bepaalde periode, de verhuurder kan afzien van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen of de verhuurder kan zich ertoe verbinden de huurovereenkomst gedurende een bepaalde periode niet te beŽindigen.

Na de werken vindt de oplevering plaats, waarbij zowel huurder als verhuurder kunnen vaststellen of alle contractuele verplichtingen zijn nagekomen.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo