Nieuwbouw

Veiligheid in de bouw: Dit zijn de belangrijkste punten

Veiligheid in de bouw: Dit zijn de belangrijkste punten
Werken in de bouw; het is een zwaar, uitdagend en voldoening gevend beroep. Maar het brengt ook altijd risico's met zich mee en daarom is het altijd belangrijk om er alles aan te doen de veiligheid op de bouwplaats te vergroten. Zowel voor jezelf als je collega's en of je nu de scepter zwaait over de bouwplaats of zelf de mouwen opstroopt. In dit artikel zetten we de belangrijkste punten rond veiligheid in de bouw op een rij.

Let op je werknemers en collega's

Het waarborgen van de veiligheid op de bouwplaats is een gedeelde verantwoordelijkheid. Let dus niet alleen op je eigen veiligheid, maar ook op die van je collega's of werknemers. Spreek elkaar aan op onveilig gedrag en grijp direct in bij gevaarlijke situaties. Zorg dat je weet wie er een diploma Bedrijfshulpverlening heeft en wend je tot die persoon bij ongevallen of situaties waarbij iemands gezondheid in gevaar is.

Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De overheid speelt hier overigens ook een grote rol. Zo is in de wet vastgelegd dat er bij bepaalde omstandigheden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten worden gedragen. Op de bouwplaats zijn een veiligheidshelm en -schoenen altijd verplicht en in veel gevallen ook handschoenen, gehoor- en oogbescherming en een veiligheidsbril. Zorg dat de PBM van jou en je werknemers in goede staat is en vervang het tijdig als het versleten of beschadigd is.

Het dragen van PBM is wettelijk verplicht en verkleint de kans op verwondingen bij ongelukken enorm. Stel, iemand laat een hamer vallen van een steiger en die komt op jouw hoofd terecht. Met een veiligheidshelm zal je daar waarschijnlijk niets aan overhouden. Zonder helm wordt het een heel ander verhaal…….

Volg de veiligheidsinstructies

Elke bouwplaats is anders en kent daarom specifieke veiligheidsregels en -instructies. Weet wat die regels zijn en houd je eraan. Vaak is er een toolbox meeting bij de start van een project of werkdag waarin de veiligheidsaspecten worden besproken. Neem nooit onnodige risico's en improviseer niet als je ergens over twijfelt. De protocollen zijn er om de veiligheid te waarborgen. Een ondoordachte actie en het negeren van de regels kan jou en anderen in gevaar brengen. Bespreek je twijfels met de uitvoerder of veiligheidscoördinator en zoek samen naar een veilige oplossing.

Werk met gekeurd en veilig materieel en materiaal

Naast PBM is ook het materieel waarmee je werkt belangrijk voor veilig werken. Denk aan zaken als steigers, ladders, machines en elektrisch gereedschap. Zorg dat er alleen gebruik gemaakt wordt van goedgekeurd materieel dat voldoet aan de veiligheidseisen en controleer alles regelmatig op defecten of slijtage. Meld gebreken direct en gebruik het niet tot het gerepareerd of vervangen is. Goed onderhoud van je materieel verkleint de kans op ongelukken door defecten of storingen. Maak er een gewoonte van om je materieel grondig te inspecteren voor je ermee aan de slag gaat.

Ook de grondstoffen en het materiaal moeten uiteraard veilig zijn. Let erop dat bij bepaalde zaken extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn, zoals een lasbril tijdens het lassen en een stofmasker bij slopen of schuren. Je materiaal moet bovendien aan de laatste eisen voldoen. Let er bij hout bijvoorbeeld op dat de Europese wetgeving net is aangepast. Dit is vastgelegd in de Europese Brandwet.

Ken de risico's van je werkzaamheden

Elke taak op de bouwplaats brengt specifieke risico's met zich mee. Of je nu op hoogte werkt, met zware materialen of met gevaarlijke stoffen: ken de gevaren die bij je werk komen kijken en weet wat je moet doen om deze te beperken.

Volg indien nodig specifieke veiligheidstrainingen voor bepaalde werkzaamheden, zoals het werken op hoogte, hijsen of het bedienen van machines. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en volg opfriscursussen als dat nodig is.

Help elkaar ook om veilig te werken door goede voorbeelden te geven. Draag je PBM, volg de regels en werk netjes en georganiseerd. Zo creëer je samen een cultuur waarin veiligheid voorop staat en iedereen elkaar daar scherp op houdt.

Meld onveilige situaties en incidenten

Kom je een onveilige situatie tegen op de bouwplaats? Meld dit dan direct bij je uitvoerder of de veiligheidscoördinator, zodat er actie ondernomen kan worden. Ben je zelf uitvoerder, onderneem dan gepaste actie. Door melding van onveilige situaties en incidenten, kunnen er maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen. Elk gemeld incident is een kans om de veiligheid te verbeteren. Zie het daarom niet als "klikken" maar als je bijdrage aan een veiligere werkplek voor iedereen.

Tot slot

Kortom, veiligheid in de bouw is gezamenlijke verantwoordelijkheid en een continu aandachtspunt. Neem je verantwoordelijkheid, wees alert en proactief en kaart zaken aan als je twijfelt over de veiligheid. Alleen als we allemaal met de neuzen dezelfde kant op staan, krijgen we de ongevallencijfers in de bouw omlaag en zorgen we ervoor dat iedereen veilig kan werken en aan het eind van de dag weer gezond naar huis gaat!

Ook interessant