Bouwmaterialen

Aanpassing Europese brandwet zal aardbeving teweegbrengen in houtwereld

Aanpassing Europese brandwet zal aardbeving teweegbrengen in houtwereld
De langverwachte wijziging van de Europese brandwet is op 11 mei van kracht gegaan. De bekende CWFT-tabel, die hout classificeert in de toegankelijke brandreactieklasse D zonder testen, wordt aangepast met één woord: 'untreated' ofwel 'onbehandeld'. Deze wijziging zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de houtbouwsector. Bij Houthandel Paulussen heeft men jarenlange ervaring in houtbouw en zij zetten de feiten graag voor je op een rij, met een kritische blik.

Wat is CWFT?

De CWFT-tabel, waarbij CWFT staat voor classified without further testing, is een gestandaardiseerde tabel (EN 14915) om hout onder enkele voorwaarden te classificeren in de laagdrempelige brandreactieklasse D. Die voorwaarden zijn duidelijk: het moet gaan om een gesloten gevelsysteem met een minimale dikte van 18 mm en minimale densiteit van 390 kg/m³.

Indien de gevelbekleding niet conform die voorwaarden is, moet je gaan testen.

Voldoet ze wel aan de voorwaarden maar verwacht en/of hoopt men een hogere brandreactieklasse te behalen, dan kan je uiteraard ook gaan testen.

Deze gestandaardiseerde tabel werd in het leven geroepen om de houtwereld ruimte te geven door niet voor elke houten gevel te moeten laten testen.

Wat verandert er dan juist?

De aanpassing van de Europese CWFT-tabel kan je beter omschrijven als een verduidelijking. De huidige CWFT-tabel is, net als de toekomstige, alleen maar geldig voor onbehandeld hout, maar dat is niet erg duidelijk geformuleerd. De huidige gestandaardiseerde regel werd veelvuldig foutief geïnterpreteerd en daar wil de EU op ageren. In een memorandum zei de EU het volgende:

"Thereby, the current table does not explicitly specify that the proven stable and predictable performance concerning the reaction to fire of those products is, under the set conditions, only guaranteed for untreated wood pieces. However, it has been clarified, as also supported by the relevant Technical Committee of CEN(3) and the Guidance of the Group of Notified Bodies(4) , that Table 2 of Annex to Commission Decision 2006/213/EC is to be applied only to untreated(5) solid wood paneling and classing."

Vanaf 11 mei bevat de Europese brandwet een vernieuwde CWFT-tabel. De aanpassing is miniem, namelijk de toevoeging van het woordje 'untreated' oftewel 'onbehandeld'. Die verduidelijking sluit elke kans op misinterpretatie uit. Alle behandelde houtsoorten zullen zo dus zonder discussie buiten de gestandaardiseerde oplossing vallen.

Lees dit artikel verder op het Houtconnect platform.

Ook interessant