Bouwmaterialen

Hoe brandveilig zijn onze houten gevels?

Hoe brandveilig zijn onze houten gevels?
Woodstoxx Duriflame
Sinds de grote gevelbrand in Londen zeven jaar geleden worden - onder druk van Europa - de normen voor gevelbekleding steeds strenger. Vooral omdat de brand in de Engelse hoofdstad onderaan het gebouw begon en zich verspreidde via de (nieuwe) gevel. Hoogbouw moet sindsdien voldoen aan de strengere brandreactieklasse A, de hoogste norm. Maar ook bij middelhoog- en laagbouw worden steeds meer voorwaarden gesteld aan de preventie van brandvoortplanting. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de Vlaamse bouwindustrie, die zich moet voorbereiden op toekomstige, strengere regels vanuit de Europese Commissie.

De vraag is niet óf die regels er komen, maar wanneer. Daarom heeft Robbert Desmet van Woodstoxx besloten niet te wachten op de nieuwe regelgeving en komt hij met een revolutionaire oplossing voor houten gevelbekleding die aan de strengere brandeisen voldoet.

Hoe brandveilig zijn onze houten gevels?
Woodstoxx Duriflame

Er wordt terecht steeds meer ingezet op brandveiligheid en preventie. Onder het motto 'beter voorkomen dan genezen' worden gevelbekledingen onder de loep genomen om brandvoortplanting via de gevel te beperken en bewoners ruimschoots de tijd te geven om te evacueren bij een brand. Robbert Desmet, CEO van Woodstoxx, merkt op: "Tot voor kort waren er twee mogelijkheden om te voldoen aan de brandwetgeving voor houten gevelbekleding: door middel van brandattesten of aan de hand van de CWFT-tabel. CWFT staat voor Classified Without Further Testing: een gestandaardiseerde oplossing om houten gevelbekleding onder bepaalde voorwaarden conform te verklaren aan de brandreactieklasse D-s2,d0."

Hoe brandveilig zijn onze houten gevels?
Woodstoxx Duriflame

Vlucht vooruit

In de CWFT-tabel staat beschreven aan welke eisen een gevelopbouw en bijhorende gevelbekleding moet voldoen om gelijkgesteld te worden aan de brandreactieklasse D-s2,d0. Zo moet de gesloten gevelbekleding onder andere een minimale densiteit van 390kg/m³ en een minimale totale dikte van 18mm hebben. Robbert legt uit: "De CWFT-tabel is door de recente aanpassing in mindere mate bruikbaar omdat we vandaag werken met thermische behandelingen, waarmee we van houtsoorten met een lagere duurzaamheidsklasse (die vaak sneller groeien) een duurzame houtsoort kunnen maken. De wijziging in de CWFT-tabel die nu op tafel ligt, zal enkel rekening houden met onbehandeld hout waardoor alle behandelde houtsoorten wegvallen. Hierdoor is het voor behandelde houtsoorten dus niet meer mogelijk om een gelijkstelling aan brandreactieklasse D te verkrijgen op basis van de CWFT-tabel. Dit heeft enorme gevolgen voor de houtsector, gezien producenten van behandelde houten gevelbekleding niet langer kunnen berusten op de CWFT-tabel, maar het heft zelf in handen moeten nemen met de nodige testen. Bij Woodstoxx hebben we besloten niet te wachten tot deze regels binnenkort van kracht worden en komen we met een revolutionaire oplossing."

Hoe brandveilig zijn onze houten gevels?
Woodstoxx Duriflame

Revolutie

Die oplossing heet Duriflame®: een gepatenteerde brandbehandeling die wordt toegepast op profileringen en kleuringen op de steeds populairder wordende houtsoort abechi, ook wel ayous genoemd. "In combinatie met onze zelfontwikkelde gevelopbouw hebben we de strengere brandtests uitgevoerd om te voldoen aan de brandreactieklasse B, wat de lagere klasse D uit de oude CWFT-tabel zelfs overstijgt. Daarbovenop garandeert onze vernieuwde gevelopbouw een snellere, goedkopere en makkelijkere plaatsing," besluit Robbert Desmet. Dankzij Duriflame® zijn alle nieuwe uitgevoerde houten gevels in zowel middelhoog- als laagbouw al conform met de strengere Europese regels die er binnenkort aankomen en kunnen zowel architect, bouwheer als gebruiker in de toekomst op hun beide oren slapen.

Ook interessant