Algemeen

Arbeidsongevallen in de bouw naar laagste peil in tien jaar

Arbeidsongevallen in de bouw naar laagste peil in tien jaar
Vorig jaar bedroeg de frequentiemeter van het aantal zware arbeidsongevallen in de bouw 1,22, het laagste cijfer in tien jaar tijd (bron: Constructiv). De frequentiemeter geeft het aantal arbeidsongevallen weer ten opzichte van het aantal gepresteerde dagen. Hoe lager de score, hoe beter. Ter vergelijking, in 2013 ging het nog over een verhouding van 1,65.

Qua absolute aantallen, waren er in 2018 nog 3.846 zware arbeidsongevallen, dan waren het er in 2023 'slechts' 2.782. Ook het aantal dodelijke arbeidsongevallen op de werf is – gelukkig – de afgelopen jaren gedaald. Van 9 in 2012 naar 4 in 2022.

“Al is en blijft het streefdoel hier 0 dodelijke arbeidsongevallen. Veiligheid is al altijd de hoogste prioriteit geweest in de bouw”, verklaart Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. Er bestaan heel wat verplichtingen om de veiligheid te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen, de collectieve beschermingsmiddelen die de bouwwerkgever moet voorzien (zoals valbeveiling) of veilige machines en persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een helm en veiligheidsschoenen).

Het aantal opleidingen binnen de bouw stijgt trouwens, net als de participatiegraad van de opleidingen. En de sector blijft zoeken naar manieren om te veiligheid nog te verbeteren. De bouworganisatie verwijst naar de vorig jaar ingevoerde verplichte basisveiligheidsopleiding voor iedereen die op de werf werkt. Voor alle duidelijkheid bovenop de al jaren bestaande veiligheidsopleidingen en -maatregelen.

De basisveiligheidsopleiding geldt ook voor (buitenlandse) zelfstandigen, zaakvoerders en werknemers uit andere Paritaire Comités. “Natuurlijk blijft elk arbeidsongeval er één te veel. Dus we mogen zeker niet op onze lauweren rusten”. Bouwunie is voorstander van elke maatregel die de veiligheid effectief verhoogt. In tegenstelling tot voorstellen die enkel de papieren veiligheid verhogen, of pseudo-veiligheidsmaatregelen zoals check in - check-out.

Ten slotte merkt Bouwunie nog op dat veiligheid op de werf een gedeelde verantwoordelijkheid blijft. “Werkgevers moeten de nodige veiligheidsvoorzieningen treffen, maar werknemers moeten die natuurlijk ook wel effectief toepassen. Daarnaast kunnen zowel werkgever als werknemer een beroep doen op de veiligheidsadviseurs uit de sector om hen hierin bij te staan”, besluit Waeytens.

De frequentiemeter zet het aantal arbeidsongevallen (met een afwezigheid van meer dan 30 dagen) af ten opzichte van het aantal gepresteerde dagen. Vorig jaar, 2023, stond de indicator dus op het laagste peil in tien jaar tijd.

Build for Life