Vastgoed mag onder geen enkel beding zwaarder belast worden

  BE   30 november 2018 Bron: Confederatie Bouw
Vastgoed mag onder geen enkel beding zwaarder belast worden
Via een globalisering van de inkomsten wil de PS inkomsten uit vastgoed meer gaan belasten. Geen goed idee, vindt de Confederatie Bouw, aangezien wie een woning verhuurt of een tweede verblijf heeft nu al zwaar belast wordt via het kadastraal inkomen (KI) dat elk jaar geïndexeerd en gerevaloriseerd wordt en dat los van de transactietaksen. Dat moedigt het investeren in huizen en appartementen ter verhuring helemaal niet aan. Om zulke investeringen wel te stimuleren, stelt de Confederatie Bouw voor om de netto huurinkomsten te taxeren in de personenbelasting (dus na aftrek van alle kosten). De totale belastingdruk op vastgoed mag onder geen beding stijgen.

Eén van de belangrijkste verzuchtingen van de Confederatie Bouw in de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei is het stimuleren van investeringen in vastgoed dat te huur wordt aangeboden. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk om een gunstig fiscaal kader te creëren. Op dit moment is de belasting op vastgoed, op basis van het KI dat geïndexeerd en geherwaardeerd wordt, in ons land bij de hoogste van Europa.

De PS pleit nu voor een globalisering van de inkomsten. Daarbij zouden inkomsten uit werk en uit kapitaal (zoals huurinkomsten) globaal belast worden. De Confederatie Bouw waarschuwt echter dat vastgoed niet nog verder belast mag worden in ons land. Een hogere taxatie van vastgoed is tegen het belang van de huurders. Die situatie moet kost wat kost vermeden worden.

De Confederatie Bouw legt een eigen voorstel op tafel waarbij de netto huurinkomsten belast worden binnen het kader van de personenbelasting, maar dus enkel de netto inkomsten (met andere woorden na aftrek van alle kosten die verbonden zijn aan de vastgoedinvestering). Dat voorstel moedigt particulieren aan om te investeren in vastgoed, wat in het voordeel is van voldoende huurwoningen en van de kwaliteit ervan. De Confederatie Bouw heeft van dit voorstel één van haar speerpunten gemaakt in haar memorandum naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo