Nieuwbouw

Tijdelijke mobiele betoncentrale voor project A5 Cadix in Antwerpen

Tijdelijke mobiele betoncentrale voor project A5 Cadix in Antwerpen
Strabag zet ‘Bonton’ (drijvende betoncentrale) in voor levering van 1.500 m³ beton op haar project A5 Cadix. Het bouwteam Strabag - CIP - ELD - Sergison & Bates - Bovenbouw - Bulk - ABT - Stabo kiest voor een drijvende mobiele betoncentrale om het transport op de baan tot een minimum te beperken. Strabag en haar partners hechten veel belang aan de impact van bouwen op de omgeving en het milieu. Op deze manier dragen ze op een duurzame manier bij tot een verlichting van de mobiliteitsdruk voor de buurt door ongeveer 150 vrachtwagens die niet moeten uitrijden.

Het gebruik van een ‘Bonton’ in woongebied is geen evidente keuze. Dit vereist een omgevingsvergunning. Zo wat een half jaar na de aanvraag kan het Bonton eindelijk worden geïnstalleerd aan het Kattendijkdok – Oostkaai te Antwerpen. Dit dankzij de publieke actoren die de vergunning hebben verleend. Het is de derde keer dat een dergelijk Bonton wordt ingezet in Antwerpen, maar de eerste keer in een woonzone. 19 februari zal de mobiele betoncentrale geïnstalleerd worden en woensdag 20 februari zal de eerste beton al geproduceerd worden.

Tijdelijke mobiele betoncentrale voor project A5 Cadix in Antwerpen
De installatie, het ‘Bonton’, bestaat uit twee cementsilo’s van elk 120 ton, een horizontale container met granulaten, onderdekse opslag van niet gevaarlijk additief, spoelwater in een onderdekse ballasttank en een eigenlijke betonmengcentrale, en dit alles gemonteerd op een ponton. De grondstoffen worden door middel van een kraan in een hoger opgestelde container geplaatst, waarna ze via gesloten transportbanden in de betonmengcentrale worden gebracht. De grind- en granulatenvoorraad worden opgeslagen in het ruim van een naast gelegen schuit.

Alle leveringen van grondstoffen gebeuren via het water. Het Bonton is een nullozer, alle afvalwater (circa 1000 liter per dag onder de vorm van spoelwater) wordt hergebruikt of opgehaald door een vergunde verwerker. De silo’s zijn uitgerust met zelfreinigende stoffilters en beschikken over een over- en onderdrukbeveiliging en een overvulbeveiliging. De technische installatie wordt verder tijdig onderhouden en gecontroleerd om de emissies te beperken.

Het Bonton blijft 4 dagen liggen, daarna zijn de grote betonstorten voor het project achter de rug. Het is enkel actief overdag en tijdens werkdagen, waardoor mogelijke geluidshinder ook tot een minimum beperkt wordt. Een geluidsstudie toont aan dat de geluidsdruk van het Bonton zelfs niet hoger ligt dan het verkeerslawaai in een stedelijke omgeving.

Tijdelijke mobiele betoncentrale voor project A5 Cadix in Antwerpen
Het alternatief voor de mobiele betoncentrale, de aanvoer met vrachtwagens, zou meer impact en hinder veroorzaken op het Eilandje. In het bijzonder voor de bewoners van de nabijgelegen Cadixwijk. Aangezien het beton ter plaatse en in grotere hoeveelheid aangemaakt kan worden op het ponton, zal de duur van de werken afnemen. Het Bonton vormt dus een duurzame oplossing voor iedereen.

Ook interessant