Bouwmaterialen

Binnenschepen voeren bouwmaterialen aan

Binnenschepen voeren bouwmaterialen aan
Duurzaam bouwen vergt een hands on aanpak en een engagement van alle partners. Tot welke resultaten dit kan leiden, toont het project SKY One aan de Leuvense Vaartkom. Leuven 2030, dat mikt op een klimaatneutrale stad, bracht vier bouwpartners rond de tafel om de aanvoer van bouwmaterialen voor deze binnenstedelijke ontwikkeling via het water te laten verlopen. Dankzij de inzet van projectontwikkelaar Dyls, fabrikant van keramische bouwmaterialen Wienerberger, bouwmaterialenleverancier André Celis en De Vlaamse Waterweg werd het initiatief een succesvol voorbeeld van hoe de bouwsector verder kan verduurzamen.

Een lagere verkeersdruk en minder CO2

Transport over water biedt een aantal onmiskenbare voordelen. De dagelijkse verkeersknoop wordt minder wurgend, want één binnenschip bevat dezelfde vracht als 22 vrachtwagens. Dat heeft niet alleen een verzachtende impact op de files, maar komt ook de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en het wooncomfort in de onmiddellijke omgeving ten goede.
Een ander voordeel is de veel lagere CO2-uitstoot. Per ton vracht die over een afstand van één kilometer wordt getransporteerd, produceert een binnenschip een kwart minder CO2 dan een vrachtwagen. Omdat het transport verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de met fossiele brandstoffen opgewekte (‘grijze’) energie, nodig voor de productie en verwerking van bouwmaterialen, valt hier dus veel winst te rapen.

Makkelijker gezegd dan gedaan

De voordelen spreken dus voor zich, alleen: bouwmaterialen aanvoeren via het water is niet vanzelfsprekend voor een standsontwikkelingsproject als SKY One. Ondanks de ligging vlakbij de Vaartkom was de werf niet zo gemakkelijk toegankelijk. De Vaartkom wordt immers gebruikt als jachthaven.
Een ander obstakel waarvoor een oplossing moest worden uitgedokterd, was de nood aan voldoende stockeerruimte. Omdat een vrachtschip veel meer lading bevat dan een vrachtwagen, moest er veel meer plaats worden vrijgemaakt om die vracht te stapelen.
Voor al die uitdagingen wisten de partners aangepaste oplossingen te vinden.

Binnenschepen voeren bouwmaterialen aan

Een geëngageerde promotor

Die moeilijkheidsgraad wijst meteen uit dat duurzaamheid geen losstaand fenomeen is, maar altijd kadert in een context. Hier waren dat zowel het project zelf als de partners. Voor SKY One met zijn 35 luxeappartementen, 2 penthouses en commerciële ruimtes lag de lat kwalitatief hoog. Naast de sterke vormgeving met onder andere een speciaal voor het project ontwikkelde ‘SKY one by DYLS’ gevelsteen van Wienerberger, staan wooncomfort, energiezuinigheid en een duurzaam materiaalgebruik voorop. Die focus maakte dat ontwikkelaar Dyls open stond voor een pilootproject van watertransport.

Een dito fabrikant

Ook de andere partners zetten zich voor 100% achter het initiatief. Bij Wienerberger, fabrikant van keramische bouwmaterialen, vormt duurzaamheid de rode draad in alle activiteiten, van ontginning tot recyclage. De firma verkent ook voortdurend nieuwe wegen. We denken dan onder andere aan De Duurzame Wijk in Waregem, testcases van renovatie in de stad, onderzoek naar de betaalbaarheid van bouwen en renoveren en diverse investeringen om transport over het water mogelijk te maken.

Een overtuigde leverancier

Bouwmaterialenhandelaar André Celis, gevestigd in Leuven, hoefde evenmin overtuigd te worden van de zinvolheid van watertransport. De verkeers-problematiek betekent voor de firma een steeds groter obstakel voor een efficiënte bedrijfsvoering en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de klanten. Om daar een mouw aan te passen, zet het bedrijf al sinds 2011 in op transport via het water. Naast bouwmaterialen vervoeren ze zo bijvoorbeeld lege bakken voor AB Inbev. De werf in het hart van de stad, middenin een nieuwe stadswijk, bood een uitstekende gelegenheid om die aanpak verder uit te bouwen.

Een transportpartner met veel knowhow

De laatste partner die door Leuven 2030 bereid werd gevonden mee te werken aan dit pilootproject, is De Vlaamse Waterweg. Ontstaan uit de fusie van nv De Scheepvaart met Waterwegen en Zeekanaal nv, heeft De Vlaamse Waterweg een drievoudige missie: het transport via de binnenvaart bevorderen, instaan voor waterbeheersing en de waterwegen aantrekkelijker maken voor recreatief gebruik. Als het van de Vlaamse Waterweg afhangt, mag het zeker niet bij dit eenmalige project blijven. De Vlaamse Waterweg staat dan ook paraat om andere projecten met een watergebonden context te ondersteunen. Er wordt dan bv. gedacht aan het verder ontwikkelen van palletvervoer of aan stadsdistributie. Want zonder samenwerking blijft duurzaamheid grotendeels een ijdel streven.

Binnenschepen voeren bouwmaterialen aan

Ook interessant