Artiestencomfort Pukkelpop komt via het Albertkanaal

  BE   13 augustus 2015 Bron: Impuls
Ook dit jaar zet Pukkelpop verder in op duurzaamheid: “Onze state‐of‐the‐art backstagevoorzieningen van Expo Rent worden voor het eerst via het Albertkanaal aangevoerd”, zegt organisator Chokri Mahassine. De samenwerking met Promotie Binnenvaart Vlaanderen en CityDepot is daarmee een vooruitstrevend experiment in duurzaam vervoer. “En hopelijk een maatstaf voor de toekomst”, aldus Mahassine.

George Ezra, Netsky en Ellie Goulding kunnen met een gerust geweten in de artiestenlounge van Pukkelpop vertoeven: de backstageluxe, waarvoor België gekend staat in de sector, wordt midden augustus op ecologisch verantwoorde wijze via het Albertkanaal aangevoerd. “Tegelijkertijd baanbrekend en evident, gezien onze ligging nabij het kanaal en ons groene imago”, aldus Pukkelpoporganisator Chokri Mahassine.

Artiestencomfort Pukkelpop komt via het Albertkanaal

Groene frontrunner

Het Limburgse festival slaat hiervoor de handen in elkaar met Promotie Binnenvaart Vlaanderen en CityDepot. Met een vervoerd totaalvolume van bijna 70 miljoen ton per jaar is de binnenvaart een belangrijke logistieke speler in Vlaanderen. “Voor de editie van 2015, die plaatsvindt op 19, 20, 21 en 22 augustus, worden in totaal 86 palletten met decoratief materiaal van Expo Rent via de watersnelweg vervoerd”, geeft Mahassine mee. “We hopen om naar de volgende jaren het aandeel van goederentransport via de watersnelweg te kunnen verhogen.”

Dat het initiatief om de binnenvaart te benutten voor festivalvervoer uit het Pukkelpopkamp komt, mag trouwens niet verbazen: het festival, dat jaarlijks zo’n 180 000 muziekliefhebbers naar Kiewit lokt, is altijd al een frontrunner geweest op gebied van duurzame innovaties. “Op de weide doen we al zo veel mogelijk om onze ecologische voetafdruk te verkleinen”, vertelt Mahassine. “Maar deze eerste aanzet voor de verschuiving van weg‐ naar waterverkeer kan op termijn een zeer grote impact hebben.”

Artiestencomfort Pukkelpop komt via het Albertkanaal

Volle vaart binnenvaart

Promotie Binnenvaart Vlaanderen kon zich meteen vinden in de plannen van de Pukkelpop‐organisatie. Voorzitter Joël Bijnens: “Onze missie is om de Vlaming bewust te maken van de watersnelweg als kostenefficiënt, duurzaam en betrouwbaar goederentransportkanaal. Wanneer je het volume ten opzichte van de uitstoot bekijkt, blijkt heel duidelijk dat de blauwe snelweg gewoonweg groener is.”

De samenwerking met Pukkelpop past perfect in de promotiecampagne ‘Watersnelweg.be, wat kunnen we voor u verschepen?’, die Promotie Binnenvaart Vlaanderen samen met nv De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal NV en het departement Mobiliteit en Openbare Werken in 2014 opstartte. Samen bundelen ze de krachten om de binnenvaart nog sterker op de logistieke kaart te zetten en het aandeel binnenvaart in het totale vervoersgebeuren te doen stijgen. De watersnelwegcampagne werd eind vorig jaar gelanceerd met een spectaculaire stunt. Op drie locaties in Vlaanderen werden levensgrote schepen opgetrokken langs verkeersassen, gebouwd met de materialen die ze normaal vervoeren. Bedrijven als AB InBev, Ebema en Isolava verleenden hun medewerking aan deze stunt.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts steunt de campagne Watersnelweg.be vanaf het eerste uur. “Pukkelpop grijpt met dit experiment een kans om in zee te gaan met de transportmodus van de toekomst. De Vlaamse binnenvaart is een bruisende sector die ondernemers steeds meer mogelijkheden biedt. De palletschepen zijn een van de laatste innovaties die het aanbod van de binnenvaart verder uitbreiden. Ik hoop dat het voorbeeld van Pukkelpop inspirerend kan werken voor andere festivals, organisaties en bedrijven.”

Ben Weyts: “Heel wat ondernemers ergeren zich aan de files aan hun voordeur, zonder oog te hebben voor de boulevard die nog open ligt aan hun achterdeur”, gaat minister Weyts verder. “De watersnelweg biedt capaciteit, zekerheid, comfort, duurzaamheid en een zeer concurrentieel alternatief voor het wegtransport.”

“Pukkelpop bewijst dat de binnenvaart ook voor de organisatoren van evenementen een aantrekkelijke optie is, dat ook locaties die niet aan het water liggen een beroep kunnen doen op de binnenvaart en dat heel wat verschillende soorten materialen vervoerd kunnen worden over het water", besluit Ben Weyts.

Artiestencomfort Pukkelpop komt via het Albertkanaal

E‐trucks paraat

Het geladen schip Zulu van Blue Line Logistics vertrok gisteren vanuit Niel via de 100e kaaimuur, die eerder dit jaar ingehuldigd werd. Bestemming is de kade van CityDepot, de Hasseltse stadsdistributeur die instaat voor de organisatie van het transport van de backstagevoorzieningen van Pukkelpop. Voor de laatste etappe naar de festivalweide maakt CityDepot de transportcirkel compleet met elektrisch vrachtvervoer.

De e‐trucks van CityDepot delen de belangrijkste troeven van de watersnelweg: lage‐ tot nulemissie en minimale geluidshinder ‐ al malen de Pukkelpopbezoekers wellicht eventjes niet om een decibel meer of minder eind augustus. “Toch is de generatie die nu het meest vertegenwoordigd is op het festival een groene generatie. Ze zijn zich bewust van het belang van onze diensten, maar nog niet altijd van de reeds ontwikkelde mogelijkheden”, zijn Joël Bijnens en CEO van CityDepot Marc Schepers het eens. “Dit is dan ook de uitgelezen kans om een jong publiek aan te spreken. Want de festivalgangers van nu, zijn de beslissingsnemers van morgen.” Marc Schepers: “We stellen bovendien vast dat duurzame mobiliteit in de binnenstad in steeds meer steden hoger op de politieke agenda staat. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Een efficiënte levering van goederen in steden betekent minder vrachtwagens, minder geluidsoverlast en minder CO2‐uitstoot. Dat komt niet enkel winkeliers, grote vervoerders en organisatoren van events ten goede, maar ook stadsbesturen en de inwoners.”

“Al onze nieuwe en toekomstige depots laten watergebonden stadsdistributie toe”, gaat Schepers verder. “In Hasselt, een van de groeisteden in Vlaanderen met talloze nieuwe bouwprojecten, gaan we als eerste bedrijf bouwmaterialen via het water vervoeren, voor onder andere de Blauwe Boulevard en het nieuwe stadhuis. In Gent voorzien we een extra vestiging aan het Eiland Zwijnaarde, een van de slagaders van de Vlaamse waterwegen. Ook in Brussel en Antwerpen hebben we grootse watergebonden plannen. Het transport voor Pukkelpop is voor CityDepot een mooi en leerrijk pilootproject.”

Waarde in awareness

“De valuta waarin we uitbetaald worden, is vooral awareness”, stellen de initiatiefnemers. Bovendien is het naast een oefening in duurzaam vervoer ook een gezamenlijke investering van Pukkelpop en Promotie Binnenvaart Vlaanderen in de goede naam en internationale allure van België als festivalland. “Want artiesten die in onze backstage in de watten gelegd zijn, komen graag terug!”, sluit Chokri Mahassine af.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo