Wienerberger ontvangt 'De prijs van nv De Scheepvaart'

  BE   27 juni 2012 Bron: Wienerberger
Wienerberger ontvangt `De prijs van nv De Scheepvaart`
Op 25 juni 2012 overhandigde Vlaams minister-president Kris Peeters ‘De prijs van nv De Scheepvaart’ aan Johan Van Der Biest, algemeen directeur van Wienerberger nv. De bouwmaterialen-producent en tevens aanbieder van intelligente bouwconcepten en totaaloplossingen kreeg deze prijs toegekend omwille van zijn bijzondere verdiensten voor de bevordering van de binnenvaart in Vlaanderen.

Wienerberger speelt een belangrijke rol in de stap naar duurzamer bouwen en wonen. Het bedrijf heeft daarbij oog voor de drie facetten van authentieke duurzaamheid: het ecologische, het economische en het sociale. Verantwoord omspringen met grondstoffen en energie bij de ontginning, productie en distributie is voor Wienerberger vanzelfsprekend.

Zo speelt Wienerberger reeds een aantal jaren een voortrekkersrol bij het uitwerken van watertransport als logistiek alternatief. Het bedrijf ligt mee aan de basis van de invoering van het palletvervoer via de binnenvaart en werkte daarvoor een aantal innovatieve oplossingen uit om het transport van pallets via het water te optimaliseren.

De prijs beloont de inspanningen die Wienerberger de voorbije jaren leverde en nog zal leveren om het palletvervoer via de binnenvaart verder uit te bouwen. De overschakeling naar de binnenvaart vergt bijkomende investeringen zoals de bouw van een nieuwe kaaimuur op de productiesites van Beerse en Rumst.

Daarnaast is het bedrijf ook actief betrokken in het project ‘Build over Water’. Met dit initiatief gaan het Vlaams Instituut voor Mobiliteit en de sectororganisaties voor producenten Feproma en handelaars Fema na in hoeverre regionale watergebonden distributiecentra de mobiliteitsproblematiek in de bouwsector kunnen helpen oplossen. Als testcase vervoerde Wienerberger afgewerkte keramische binnenmuurstenen vanuit zijn fabriek in Rumst over het water naar een depot in Genk, vanwaar de goederen over de weg naar hun eindbestemming vertrokken.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo