Tijdelijke bouwstop voor studentenkamers in Kortrijk

  BE   26 september 2013 Bron: Wout Maddens - Gemeente Kortrijk
In het academiejaar 2012-2013 telde Kortrijk 9.308 studenten verdeeld over de universiteit Kulak en de hogescholen Katho (nu Vives) en Howest. Een kwart van hen of dus zowat 2.300 studenten zitten op kot. Recent werden diverse grote projecten voor nieuwe studentenkamers opgestart. Als alles zal zijn afgewerkt, komen er in Kortrijk 253 studentenhuizen beschikbaar waarin maar liefst 2.923 studenten terecht kunnen. Er dreigt dus een ernstig overaanbod. Daarom voert het stadsbestuur nu een tijdelijke bouwstop, een moratorium, in. Dat is nodig om leegstand en verkrotting van oude studentenhuizen te vermijden, terwijl er ook plaats moet zijn in de binnenstad voor betaalbare gezinswoningen.

Er zijn wel uitzonderingen. Bestaande studentenhuizen kunnen binnen bepaalde voorwaarden met maximaal 20% kamers uitbreiden. Ook het inrichten van kleinschalige ‘kotmadam huizen’ met maximum drie kamers blijft mogelijk. Bijkomende studentenkamers kunnen ook boven handelszaken in het winkelwandelgebied omdat het de leefbaarheid in hartje Kortrijk vergroot. De tijdelijke maatregel zal telkens in december, voor het eerst in 2014, geëvalueerd worden aan de hand van de nieuwste cijfers over kotstudenten.

Een kot huren kost, volgens recente cijfers gepubliceerd in het weekblad Knack, gemiddeld 276 euro per maand in Kortrijk. Dat is goedkoper dan in andere studentensteden zoals Brugge (300 euro), Gent (310 euro), Antwerpen (328 euro) en Leuven (350 euro). Wat niet betekent dat de kwaliteit minder is in Kortrijk, wel integendeel. De kwaliteitsnormen voor nieuwbouw zijn hier zelfs nog strenger dan deze van het Vlaams kamerdecreet. Alle kamers werden gecontroleerd en de eigenaars moeten een conformiteitsattest en een uitbatingsvergunning kunnen voorleggen tegen het einde van het jaar.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo