Dossier Coronavirus / COVID-19

Tijd om de strenge coronamaatregelen in de bouw te actualiseren

  BE   14 juni 2021 Bron: Bouwunie
Tijd om de strenge coronamaatregelen in de bouw te actualiseren
De verplichte coronamaatregelen die momenteel van toepassing zijn in de bouw zijn gedateerd. Bouwunie vraagt om de strenge regels nog voor het bouwverlof te evalueren en aan te passen zodat er vanaf augustus terug op een efficiëntere manier kan gewerkt worden.

“Er zijn nog steeds strenge vervoersregels en veel beperkingen op de bouwwerven”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “ Die wegen op de rendabiliteit en de efficiëntie van onze bouwbedrijven. Gezien de goede evolutie van de cijfers, de snelheid van de vaccinatiecampagne en de vele andere versoepelingen die in juli en augustus worden doorgevoerd, vragen we ook een actualisatie van de coronamaatregelen in de bouw.”

Om na de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 de bouwbedrijven bij te staan bij de veilige heropbouw van de bouwactiviteiten hebben de sociale partners van de bouwsector een sectorprotocol uitgewerkt. Jean-Pierre Waeytens: “In dat protocol staan een aantal beperkingen die gezien de huidige omstandigheden gedateerd en te verregaand zijn. We pleiten niet voor een totale afschaffing van de maatregelen, maar we moeten wel durven nadenken om ook voor de bouw de nodige versoepelingen door te voeren. Het is tijd om samen met de sociale partners en de overheid deze discussie te voeren. Niet alleen de sectorgids, maar ook de generieke gids dient te worden aangepast in de schoot van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.”

Collectief vervoer

Bouwunie wijst op de huidige regeling rond collectief vervoer en de meerkost die dit teweeg brengt voor de bouwbedrijven. Al sinds 18 maart 2020 is het verplicht om 1.5 meter afstand te bewaren tijdens het vervoer van en naar de werf. Wanneer die afstand niet kan gegarandeerd worden, moet een afscheiding voorzien worden of moeten mondmaskers gedragen worden waarbij de bezetting in het voertuig beperkt moet blijven.

Het is volgens Bouwunie niet logisch dat de bouwsector zich voor het collectief vervoer aan strengere en kostelijke regels moet houden terwijl op het openbaar al lang soepelere regels gelden.

“Door de verstrengde regels is het in kleine camionetten vaak onmogelijk om met meerdere personen plaats te nemen. Daardoor hebben aannemers te kampen met extra kosten: ze moeten voor extra transport zorgen of ze betalen een verplaatsingsvergoeding als hun werknemers eigen vervoer gebruiken. Bovendien zorgen de bijkomende voertuigen ook vaak voor plaatsgebrek op de werven en extra verkeer op de weg”, zegt Jean-Pierre Waeytens.

De totale kost voor een gemiddelde bouw-KMO om rekening te houden met de maatregelen voor het collectief vervoer komt neer op acht- à tienduizend euro per jaar. Ook de huur of aankoop van extra voertuigen zijn lopende kosten voor de bouwbedrijven. Deze meerkost zal uiteindelijk worden doorgerekend aan de klant.

Jean-Pierre Waeytens: “Op de werven wordt meestal met dezelfde collega’s samengewerkt, en velen zullen in augustus volledig gevaccineerd zijn. Het is een logische stap om nu de verstrengde vervoersregels terug te versoepelen. Mits het dragen van mondmaskers moet het mogelijk zijn om de volledige capaciteit van de voertuigen te benutten.”

Werforganisatie en werken binnenshuis

Ook op de werven gelden nog strenge maatregelen en teveel extra administratieve rompslomp die volgens Bouwunie moeten geëvalueerd worden.

“Als we te lang wachten om deze maatregelen te actualiseren aan de huidige situatie, bestaat het gevaar dat het protocol minder strikt wordt genomen en het zijn draagkracht verliest. Er is een discrepantie tussen de versoepelingen in de vrijetijdssfeer en de nog steeds ongewijzigde maatregelen op het werk. Daarom pleiten we voor een aangepast protocol.”


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo