Team Liag wint Europese aanbesteding Tapijn Maastricht

  NL   3 februari 2016 Bron: Liag
Via een Europese aanbesteding is Team LIAG als winnaar uit de selectie gekomen voor de transformatie van de voormalige Tapijnkazerne in Maastricht. Op maandag 1 februari jl. is door het ontwerpteam het schetsontwerp voor het gebied Tapijn gepresenteerd aan de studenten en medewerkers van Universiteit Maastricht en aan de Maastrichtse bevolking.

De Tapijnkazerne is sinds 1 oktober 2013 officieel in eigendom van de Universiteit Maastricht (UM), de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn (gezamenlijk) eigenaar van de gebouwen, de gemeente van de onbebouwde ruimte. De betrokken partijen hebben in dialoog met de stad een langetermijnvisie voor het gebied opgesteld: het gebied wordt getransformeerd tot openbaar park en de gebouwen worden bestemd voor onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies.

Het integraal ontwerpteam bestaat naast LIAG uit de volgende partijen: Bosch Slabbers (landschapsarchitectuur), Jelle de Boer (restauratiearchitect), VIAC (installatieadvies), DGMR (bouwfysica), Bouwadviesbureau Van der Ven (constructie) en Frits Bokelman (stedenbouw).Van integraal concept naar realistisch ontwerp

In het ontwerp zijn de gebouwen sterk met elkaar en met het parklandschap verbonden. De zichtlijnen van de orthogonale paviljoenstructuur van het voormalig kazerneterrein zijn uitgangspunt geweest van het gehele ontwerp. Door een verlaagd verbindingsgebouw blijven deze zichtlijnen behouden. Dit verbindings-gebouw fungeert als plint voor alle gebouwen en zorgt voor maximale flexibiliteit van de functies.

De horeca is centraal geplaatst. Deze verbindt de verschillende gebouwen met elkaar. Ook het park in het noorden en de tuin in het zuiden worden door de horeca aan elkaar gekoppeld. Hier ontstaat een levendig middengebied van het terrein. Glooiingen in het landschap zorgen ervoor dat de publieke buitenruimte doorloopt naar binnen en hierdoor met de groene parkengordel van Maastricht verbonden wordt: één doorlopend leerlandschap.

Als nieuwe blikvanger, naast de bestaande gebouwen, krijgt Tapijn een accentgebouw dat op het verbindingsgebouw staat en binnen de orthogonale paviljoenstructuur van het voormalig kazerneterrein past.

Door de herontwikkeling van Tapijn worden het hart en de longen van Maastricht letterlijk een stukje groter. De gehele ambiance, met een zorgvuldige inpassing van de gebouwen in het parklandschap, krijgt een vriendelijk en open karakter waar iedereen zich kan ontplooien.

Tapijn wordt een integraal onderdeel van Universiteit- en stad Maastricht en versterkt de groene publieke ruimte rondom het centrum. Het wordt een open, duurzaam en groen leerlandschap voor alle Maastrichtenaren, studenten en burgers van alle leeftijden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo