Tags en graffiti worden verwijderd op de Kunstberg in Brussel

18 april 2016 Bron: Regie der Gebouwen
De Regie der Gebouwen verwijdert momenteel zon 246 m aan graffiti/tags op de Kunstberg in Brussel. Bij de uitvoering worden hoogtestellingen gebruikt. Er wordt eveneens een antigraffiti-coating aangebracht. Niettegenstaande specifieke panelen werden geplaatst voor het aanbrengen van graffiti en tags, stelden wij spijtig genoeg vast dat de gevels van de Koninklijke Bibliotheek, de blauwe hardsteen, de verlichtingsarmaturen, de planten, enz. nog altijd beklad werden. Daarom wordt nu overgegaan tot het verwijderen van alle aanwezige tags en graffiti.

Dit jaar starten wij ook de procedure op voor het afsluiten van een globaal onderhoudscontract waarbij binnen een korte termijn elke graffiti/tag op de gevels aan de Kunstberg verwijderd dient te worden. De omgeving van de Kunstberg valt vrijwel dagelijks ten prooi aan graffiti.
Doorgaans wordt er klacht ingediend tegen onbekenden bij de politie. Indien de daders worden gevat, dan worden de kosten op hun verhaald.

Tags en graffiti worden verwijderd op de Kunstberg in Brussel

De kostprijs van deze graffiti-opkuis bedraagt zon 4.290 euro.


Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo